Kartläggning av gränshinder för nordiskt kulturutbyte

En förstudie

Informasjon

Publish date
Abstract
Kulturutbyten över gränserna är en viktig förutsättning för en integrerad nordisk kulturregion. Denna förstudie är ett första steg i att utröna eventuella försvårande omständigheter för kulturutbytet inom Norden. 
Publication number
2022:024