Norden, tillsammans

Finlands ordförandeskapsprogram 2021

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
År 2021 leder Finland arbetet i Nordiska ministerrådet, som samtidigt fyller 50 år. Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Det finländska ordförandeskapet vill med hög ambition ta över arbetet med att förverkliga den handlingsplan som tagits fram för åren 2021–2024. Det nordiska samarbetet stärker våra länders nationella insatser för att uppnå koldioxidneutralitet. Covid-19-pandemin understryker behovet av samarbete ytterligare. Särskilt aktuella samarbetsområden utöver den fria rörligheten är försörjningstryggheten och beredskapen inför framtida kriser. Utmaningarna är globala och ingen kan tackla dem på egen hand. Norden är starkare #tillsammans.
Publikationsnummer
2020:709