Nordiskt samarbete om genetiska resurser

varför behövs det?

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
NordGen är de nordiska ländernas gemensamma genbank och kunskapscenter för genetiska resurser. Denna broschyr samlar exempel på hur den nordiska frösamlingen kommer till nytta och varför det är så viktigt att bevara genetisk mångfald inom våra odlade växter, våra jordbruksdjur och i vår skog. 
Publikationsnummer
2018:1