Nordiskt Genresurscenter (NordGen)

NordGens överordnade mål är att säkra bevaringen av genetiska resurser av husdjur, plantor och skog i de nordiska länderna samt ett hållbart användande av dem. NordGens kontor är placerat i Sverige.

Information

Postadress

NordGen Huvudkontor
NordGen Växter
Box 41, SE-230 53 Alnarp, Sverige
Besöksadress: Smedjevägen 3, Alnarp

Kontakt
Telefon
+46 40-53 66 40

Innehåll