Nordiskt Genresurscenter (NordGen)

NordGens överordnade mål är att säkra bevaringen av genetiska resurser av husdjur, plantor och skog i de nordiska länderna samt ett hållbart användande av dem. NordGens kontor är placerat i Sverige.

Information

Postadress

NordGen Huvudkontor

NordGen Växter

Adress: Box 162, 234 23 Alnarp, Sverige

Besöksadress: Växthusvägen 12, Alnarp

Contact
Telefon
+46 40-53 66 40