Ett säkrare, grönare, friare Norden

Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Visionen om att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region 2030 är vägledande för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2024. Sverige kommer att fortsätta arbetet för att Norden ska vara ledande i den gröna omställningen och en globalt konkurrenskraftig och socialt hållbar region. Att fortsätta underlätta för företag och människor att verka över gränserna är helt avgörande för vår konkurrenskraft och tillväxt. Därför kommer ordförandeskapet att särskilt fokusera på nordisk integration och åtgärder för att underlätta rörlighet över gränserna.
Publikationsnummer
2023:730