Tillsammans mot ett globalt avtal för natur och människor

Ett initiativ för att få unga att engagera sig i att sätta uppmål för biologisk mångfald ekosystem och hållbar användning

Information

Publish date
Abstract
Tillsammans mot ett globalt avtal för natur och människor – Ett initiativ för att få unga att engagera sig i att sätta upp mål för biologisk mångfald ekosystem och hållbar användning.Över hela världen kräver ungdomar åtgärder för att skydda vår planet. År 2020 ska ett nytt globalt avtal för natur och människor antas. Detta avtal ska sätta upp mål för skydd och bevarande av planetens biologiska mångfald och ekosystem. Det är av yttersta vikt att de ungas röster hörs när dessa nya mål sätts, eftersom detta inte endast påverkar den nuvarande generationen, utan också framtida generationer och deras försörjningsmöjligheter.I Norden vill vi säkerställa att de ungas röster kommer att höras och därför har vi utvecklat detta initiativ för att involvera unga i skydd och hållbart nyttjande av biologisk mångfald och ekosystem. Genom din medverkan hjälper du till att säkra en nytt globalt avtal för natur och människor! Detta initiativ är tillgängligt för unga och de som vill engagera unga för att utveckla ett nytt globalt avtal för natur och människor. Alla som önskar arrangera, underlätta eller engagera sig i ungdomsrådslag bjuds in att använda initiativet. Resultatet kan kommuniceras till beslutsfattare, allmänheten och andra relevanta institutioner och kommer att vara en del av en större ungdomsrörelse runtom i världen.Målet är att stödja unga, ungdomsorganisationer och andra intresserade grupper genom att underlätta deras diskussioner om nyckelfrågor om det nya avtalet för natur och människor samt att stärka trovärdigheten från resultaten av ungdomsseminarierna.Initiativet har utvecklats i nära samarbete med Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet, i nära samarbete med unga från de nordiska länderna.Utöver initiativet finns en manual tillgänglig för de som behöver hjälp att organisera seminarier och rådgivningar. Manualen är avsedd att ge information till arrangörer av ungdomsseminarier och deltagande samt att vägleda dem i förberedelserna av seminarierna. Det är en flexibel och frivillig manual som kan användas tilsammans med kontextspecifika överväganden.
Publication number
2019:046