Utvärdering och övervakning av ungdomsorganisationernas verksamhet i Norden

Vad kan vi lära oss bland de nordiska länderna?

Information

Publish date
Abstract
Syftet med projektet “Utvärdering och övervakning av ungdomsorganisationernas verksamhet i Norden - vad kan vi lära oss bland de nordiska länderna?”  var att identifiera varje nordiska lands bästa praxis för utvärdering och kvalitetsövervakning av ungdomsorganisationer. Projektet har gett information om bästa praxis och sammanställt en situationsbild av utvärderingen av effektiviteten hos ungdomsorganisationers verksamhet i olika nordiska länder. Dessa bästa praxis ger upphov till goda förslag för ungdomsorganisationer om hur de kan förbättra kvaliteten på sin verksamhet, samtidigt som en mer omfattande situationsbild skapar mervärde särskilt för den offentliga förvaltningen.
Publication number
2023:532