Ekonomisk utsatthet i alla  åldrar

Ett nordiskt kunskapsunderlag med nyckelbudskap och fokus på jämställdhet

Information

Publish date
Abstract
Trots väl utbyggda välfärdssystem i Norden så är fattigdom ett växande problem. Fler nordbor lever idag i ekonomiskutsatthet, jämfört med tio år sedan, och i flera av de nordiska länderna har klyftorna mellan fattiga och rika ökat. Att ett växande antal barn lever i fattigdom är särskilt allvarligt, liksom att många pensionärer, särskilt kvinnor, lever i ekonomisk utsatthet. Det krävs därför att människors hela livslopp beaktas, från barndom, genom livet som ungdom och vuxen till ålderdomens pension, för att fattigdom kraftfullt ska kunna bekämpas.  Detta kunskapsunderlag belyser ekonomisk utsatthet genom livets alla faser och visar på olika gruppers villkor. Det tar också upp ekonomiskt våld i olika former, konsekvenser för de utsatta och behov av stödstrukturer. Underlaget är framtaget av Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet.
Publication number
2024:005