Indhold

09.04.19 | Nyhed

Udvalg: Sats på friluftslivet i Norden

En nordisk handlingsplan for friluftslivet kan få flere til at være aktive og samtidig værne om naturen i en tid, hvor interessen for naturen er stigende. Det er vigtigt for både sundhed og bæredygtighed mener Udvalget for Kundskab og Kultur, som drøftede emnet på Nordisk Råds temasessi...

05.04.19 | Nyhed

Lærernes rolle i samfundet skal styrkes

Lærerne har en vigtig rolle i samfundsudviklingen. Denne rolle afspejler sig ikke altid i deres generelle status. De nordiske ministre for uddannelse mener, at det er på høje tid, at vi gør noget ved dette. Temaet stod derfor højt på dagsordenen, da ministrene mødtes i Reykjavik den 9. ...

03.04.19 | Information

Fremtidens kompetencer

Formålet med at løfte en fælles nordisk dagsorden for fremtidens kompetencer er i højere grad at forberede børn, unge og voksne på fremtidens samfund. Vi vil bidrage til, at alle borgere i Norden er bedst muligt rustet til at møde en mere kompleks fremtid med den fornødne viden og tilst...