Indhold

31.10.19 | Nyhed

Selvmord i Norden skal mindskes

Antallet af mennesker i Norden, der mistrives og ender med at begå selvmord er bekymrende, og Norden bør i fællesskab sætte ind med forebyggende tiltag og dele viden og best practises, mener Velfærdsudvalget i Nordisk Råd.

30.10.19 | Nyhed

Pornofri skoler i Norden

Børn og unge kan tage skade af hård porno på internettet og tilgangen hertil skal ikke være mulig i børne- og ungemiljøer og for børn og unge på internettet generelt. Et flertal i Nordisk Råds velfærdsudvalg har derfor besluttet at arbejde for blandt andet fælles Nordisk digitale retnin...

29.04.19 | Information

Fremtidens kompetencer

Formålet med at løfte en fælles nordisk dagsorden for fremtidens kompetencer er i højere grad at forberede børn, unge og voksne på fremtidens samfund. Vi vil bidrage til, at alle borgere i Norden er bedst muligt rustet til at møde en mere kompleks fremtid med den fornødne viden og tilst...