Nordisk Genressourcecenter (NordGen)

NordGens overordnede mål er at sikre bevaringen af genetiske ressourcer fra husdyr, planter og skove i de nordiske lande samt at sikre en bæredygtig anvendelse af dem. NordGens kontor ligger i Sverige.

Information

Adresse

NordGen Huvudkontor
NordGen Växter
Box 41, SE-230 53 Alnarp, Sverige
Besöksadress: Smedjevägen 3, Alnarp

Contact
Telefon
+46 40-53 66 40