Nordens Velfærdscenter (NVC)

Nordens Velfærdscenters opgave er at styrke de nordiske landes samarbejde på velfærdsområdet. NVC yder tilskud til og støtter netværk, faciliterer erfaringsudveksling, formidler viden og gennemfører nordisk samarbejde. NVC har kontorer i Finland og Sverige.

Information

Adresse

Box 1073, SE-10139 Stockholm
Besöksadress: Slupskjulsvägen 30, Stockholm

Contact
Telefon
+46-8-54553600

Content

    Persons
    News
    Publications
    Funding opportunities