Indhold

  28.02.20 | Information

  Fremtidens kompetencer

  Formålet med at løfte en fælles nordisk dagsorden for fremtidens kompetencer er i højere grad at forberede børn, unge og voksne på fremtidens samfund. Vi vil bidrage til, at alle borgere i Norden er bedst muligt rustet til at møde en mere kompleks fremtid med den fornødne viden og tilst...

  07.09.21 | Nyhed

  "Ligestillingsarbejdet er alt for afhængigt af enkelte ildsjæle"

  Dagtilbuddene har en unik mulighed for at modvirke normer, som begrænser børns udvikling, valg og læring. Alligevel er det ligestillingsarbejde, som udføres ude i de forskellige dagtilbud i Norden, sjældent tilstrækkeligt systematisk og holdbart. Det viser en ny rapport, som blev afleve...

  15.12.20 | Nyhed

  Vejen mod et grønnere Norden er udstukket

  Fokus for det nordiske samarbejde flyttes i en mere grøn og bæredygtig retning i 2021. Det er en udvikling, som slås fast i Nordisk Ministerråds Vision2030. Handlingsplanen for de kommende fire år indebærer ud over den grønnere politik også, at der kommer større fokus end tidligere på s...