Indhold

05.04.19 | Nyhed

Lærernes rolle i samfundet skal styrkes

Lærerne har en vigtig rolle i samfundsudviklingen. Denne rolle afspejler sig ikke altid i deres generelle status. De nordiske ministre for uddannelse mener, at det er på høje tid, at vi gør noget ved dette. Temaet stod derfor højt på dagsordenen, da ministrene mødtes i Reykjavik den 9. ...

04.04.19 | Nyhed

Teknologisk utveckling kräver fler kvinnor

Framtidens arbetsmarknad behöver fler kvinnliga teknologer och ingenjörer. Och om inte den nya teknologin ska utformas av nästan enbart män är det bråttom. De nordiska arbetslivsministrarna har lanserat ett forskningsprojekt om hur snedrekryteringen till ingenjörs- och teknologutbildnin...

29.04.19 | Information

Fremtidens kompetencer

Formålet med at løfte en fælles nordisk dagsorden for fremtidens kompetencer er i højere grad at forberede børn, unge og voksne på fremtidens samfund. Vi vil bidrage til, at alle borgere i Norden er bedst muligt rustet til at møde en mere kompleks fremtid med den fornødne viden og tilst...