Nordisk Kulturkontakt (NKK)

Nordisk Kulturkontakt er et af Nordisk Ministerråds vigtigste instrumenter til gennemførelsen af politiske prioriteringer for det nordiske kultursamarbejde 2013-2020.

Nordisk Kulturkontakt udgør en central nordisk mødeplads med formålet at styrke nordisk sprogligt og kulturelt nærvær i Finland og i det øvrige Norden. Nordisk Kulturkontakt bidrager til fortsat fornyelse af det nordiske og det nordisk-baltiske kultursamarbejde ved hjælp af støtteprogrammer. Nordisk Kulturkontakt profilerer og udvikler fortællingen om det nordiske kultursamarbejde både nordisk og internationalt.

Information

Adresse

PB 231
00171 Helsingfors

Content