Nordisk Kulturkontakt (NKK)

Nordisk Kulturkontakt er et af Nordisk Ministerråds vigtigste instrumenter til gennemførelsen af de politiske prioriteringer i det nordiske kultursamarbejde. Nordisk Kulturkontakt udgør en central nordisk mødeplads med formålet med at styrke nordisk sprogligt og kulturelt nærvær i Finland og i det øvrige Norden. Organisationen bidrager til fortsat fornyelse af det nordiske og det nordisk-baltiske samarbejde ved hjælp af støtteprogrammer, og profilerer det nordiske kultursamarbejde såvel i Norden som internationalt.

Information

Adresse

PB 231
00171 Helsingfors