Indhold

22.12.20 | Nyhed

FN-sekretær: Få alle med på den grønne omstilling!

De nordiske regeringer skal tale med deres borgere – med virksomhedsejerne, landmændene, de oprindelige befolkninger og de unge – om den omstilling, der skal ske for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed. Det sagde FN's eksekutivsekretær for biodiversitetskonventionen, Elizabe...

15.12.20 | Nyhed

Vejen mod et grønnere Norden er udstukket

Fokus for det nordiske samarbejde flyttes i en mere grøn og bæredygtig retning i 2021. Det er en udvikling, som slås fast i Nordisk Ministerråds Vision2030. Handlingsplanen for de kommende fire år indebærer ud over den grønnere politik også, at der kommer større fokus end tidligere på s...

04.11.20 | Deklaration

Declaration on Nordic Carbon Neutrality

The Helsingfors Declaration, a declaration from the meeting between the Nordic Prime Ministers and the Ministers of Environment, 25 January 2019.

Thumbnail
11.12.15
Decoupling CO2 emissions and economic growth
05.11.20 | Information

Choosing Green: Et digitalt topmøde som optakt til COP26

Choosing Green: Nordic Perspectives er en digital heldags-event om grøn genrejsning efter coronakrisen, der fungerer som optakt til COP26. Topmødet afholdes den 17. november 2020 fem forskellig steder i Norden og online. Vi har inviteret nogle af de klogeste hoveder i Norden, og der er ...