Indhold

19.10.20 | Nyhed

Slut med plastföroreningar – förslag till verktyg och vägar framåt i nordisk rapport

Nordiska ministerrådet för miljö och klimat publicerar i dag en ny rapport om möjliga strategier för ett nytt globalt avtal i syfte att förhindra plastföroreningar. Du kan vara med på den virtuella lanseringen som samlar ledare från hela världen för att diskutera vad ett sådant globalt ...

17.09.20 | Nyhed

Lea Wermelin: ”Vi står midt i en naturkrise”

Biodiversiteten skal helt til tops på den politiske agenda, både i de enkelte nordiske lande og i Norden som helhed. Sådan kan man sammenfatte reaktionerne fra nordiske politikere og unge aktivister på en ny FN rapport, Global Biodiversity Outlook. Rapporten viser, at ikke et eneste af ...

11.05.20 | Deklaration

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda.

Thumbnail
11.12.15
Decoupling CO2 emissions and economic growth
15.10.20 | Information

NHK Mandat 2019-2024