Nordregio

Nordregio er et førende nordisk og europæisk forskningscenter for regional udvikling og planlægning. Nordregio er etableret af Nordisk Ministerråd. Nordregio udfører løsningsorienteret og anvendt forskning inden for aktuelle emner fra både et forskningsmæssigt perspektiv og fra beslutningstageres og fagfolks perspektiv. En af Nordregios vigtigste opgaver er at bidrage til udviklingen af regional politik og bæredygtig vækst i Norden.

Information

Adresse

Box 1658 SE-111 86 Stockholm Visiting address: Holmamiralens väg 10, Stockholm, Sweden

Contact
Telefon
+46 8 463 54 00

Content

    Persons
    News
    Events
    Publications
    Information