Om formandskabet i Nordisk Ministerråd

Nordiska flaggor
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Formandskabet i Nordisk Ministerråd, som varer et år ad gangen, roterer mellem de fem nordiske lande.

De fem nordiske lande har formandskabet i Nordisk Ministerråd i ét kalenderår hver. Formandskabet roterer i henhold til følgende rækkefølge: Danmark og derefter Finland, Norge, Sverige og Island. Ordningen kan ændres gennem en  beslutning i MR-SAM hvis der foreligger tungtvejende grunde til dette (fx sammenfald med andre internationale formandskaber). 

Formandskabet skal aktivt lede arbejdet inden for samarbejdsområderne. Som udgangspunkt for dette udformer formandskabslandet et formandskabsprogram hvor formandskabets politiske prioriteringer for det nordiske regeringssamarbejde i det kommende år præsenteres.

Programmet præsenteres af statsministeren fra det kommende formandsland ved Nordisk Råds årlige møde, sessionen, som finder sted i efteråret forud for formandskabsåret. Programmet findes både i en elektronisk og en trykt version.

Det land som har formandskabet i Nordisk Ministerråd er også formand ved de nordiske statsministermøder i løbet af året. Det samme gælder ved udenrigs- og forsvarsministrenes møder som finder sted uden for Nordisk Ministerråds regi. Også ved nordiske møder på embedsmandsniveau fungerer det siddende formandsland som formand.