Om formandskabet i Nordisk Ministerråd

Nordiska flaggor
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Formandskabet i Nordisk Ministerråd, som varer et år ad gangen, roterer mellem de fem nordiske lande.

De fem nordiske lande har formandskabet i Nordisk Ministerråd i ét kalenderår hver. Formandskabet roterer i henhold til følgende rækkefølge: Danmark og derefter Finland, Norge, Sverige og Island. Ordningen kan ændres gennem en  beslutning i MR-SAM hvis der foreligger tungtvejende grunde til dette (fx sammenfald med andre internationale formandskaber). Det samme land kan aldrig have både formandskabet i Ministerrådet og præsidentskabet i Nordisk Råd.

Formandskabet skal aktivt lede arbejdet inden for samarbejdsområderne. Som udgangspunkt for dette udformer formandskabslandet et formandskabsprogram hvor formandskabets politiske prioriteringer for det nordiske regeringssamarbejde i det kommende år præsenteres.

Programmet præsenteres af statsministeren fra det kommende formandsland ved Nordisk Råds årlige møde, sessionen, som finder sted i efteråret forud for formandskabsåret. Programmet findes både i en elektronisk og en trykt version.

Det land som har formandskabet i Nordisk Ministerråd er også formand ved de nordiske statsministermøder i løbet af året. Det samme gælder ved udenrigs- og forsvarsministrenes møder som finder sted uden for Nordisk Ministerråds regi. Også ved nordiske møder på embedsmandsniveau fungerer det siddende formandsland som formand.