Indhold

09.10.20 | Nyhed

Sammen mod en grøn fremtid

Digitale teknologier og værktøjer udvikles i en rivende fart og er vigtige drivkræfter for den grønne omstilling, økonomisk vækst og mulighederne for at tackle COVID-19 og fremtidige pandemier. Derfor er det vigtigt, at de nordiske og baltiske lande fortsætter deres stærke partnerskab o...

17.09.20 | Nyhed

Konkret plan skal give endnu mere relevant samarbejde

Den konkrete handlingsplan for det nordiske samarbejde tog et skridt fremad, da den blev godkendt af de nordiske samarbejdsministre den 10. september. Det er en fireårig plan, som tager afsæt i visionen for samarbejdet, som statsministrene tog beslutning om i fjor. Visionen slår fast, a...

29.09.20 | Deklaration

Ministererklæringen Digital North 2.0

Denne erklæring, udarbejdet af det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2020, er baseret på de nordisk-baltiske landes fælles prioriteringer og bygger på den tidligere ministererklæring, Digital North 2017-2020, de nordiske statsministres 5G-hensigtserklæring, den nordisk-baltis...

24.09.20 | Information

Choosing Green: Et digitalt topmøde som optakt til COP26

Choosing Green: Nordic Perspectives er en digital heldags-event om grøn genrejsning efter coronakrisen, der fungerer som optakt til COP26. Topmødet afholdes den 17. november 2020 fem forskellig steder i Norden og online. Vi har inviteret nogle af de klogeste hoveder i Norden, og der er ...