Om Nordisk Råds præsident

Nordisk Råds præsident vælges for et kalenderår ad gangen. Præsidentskabet roterer mellem landene efter en særlig ordning.

Præsidenten i Nordisk Råd vælges på den ordinære session om efteråret. Valgte medlemmer fra det land hvor den næste ordinære session skal finde sted kan vælges til præsident. Præsidentskabet roterer, ligesom værtskabet for sessionerne, mellem landene efter en særlig ordning med Danmark først og derefter Finland, Norge, Sverige og Island. Det land som er indehaver af præsidentskabet i Nordisk Råd kan ikke samtidig være indehaver af formandskabet for ministerrådet.

Præsidenten leder Præsidiets møder. Vicepræsidenten træder til hvis præsidenten er fraværende. Præsidenten har ansvaret for forberedelserne af møderne i Præsidiet og andre møder samt indholdet af dagsordenen som udformes sammen med rådets direktør. Præsidenten skal desuden sørge for at Præsidiet har en aktuel virksomhedsplan samt at kontakten med de nationale parlamenter, nærområderne og de relevante internationale organisationer opretholdes på bedste vis. En anden vigtig opgave for Nordisk Råds præsident er at repræsentere rådet i forskellige sammenhænge, både i Norden og internationalt.