Afslutning: Sådan aflægger du slutrapport for dit nordiske projekt

Når du afslutter dit projekt, skal der indsendes en fuldstændig slutrapport og en endelig økonomisk redegørelse. Her finder du alle de dokumenter, du skal bruge for at afslutte projektet og aflægge rapport om de projektmidler, du har fået udbetalt fra Nordisk Ministerråd.

Slutrapport

Slutrapporten er baseret på de felter og oplysninger, du udfyldte i din projektbeskrivelse, da du ansøgte om støtte. Du skal inkludere en sammenfatning af projektets resultat samt eventuelle ændringer og resultater fra hvert hovedmål i projektbeskrivelsen. Slutrapporten skal uploades i projektportalen sammen med den endelige økonomiske redegørelse samt eventuelle bilag.

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter: 

Endelig økonomisk redegørelse

I den endelige økonomiske redegørelse skal du følge op på det budget, du sendte ind i forbindelse med opstarten af projektet. Den endelige økonomiske redegørelse består af fire faner, som alle skal udfyldes: regnskab, regnskabsnoter, oversigtsregnskab og endelig den projektansvarlige og den økonomiansvarliges underskrifter.

Alle udgifter skal indberettes i DKK. Den udfyldte og underskrevne endelige økonomiske redegørelse skal uploades i projektportalen sammen med slutrapporten.

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter

Instruktion for revisors granskning af brug af projektmidler

Ved al projektfinansiering på 500.001 DKK eller mere skal den endelige resultatopgørelse revideres af en statsautoriseret revisor og/eller en registreret revisor. Dette gælder ikke for statslige organisationer, som i forvejen revideres af en af de nordiske rigsrevisioner. Du kan læse de nærmere instruktioner i dokumenterne herunder.

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter:

Revisorudtalelse vedrørende revisors granskning af brug af projektmidler

Revisoren skal udfylde og underskrive en udtalelse vedrørende den endelige økonomiske redegørelse i henhold til tidligere anførte instruktioner. Udtalelsen skal føjes til den endelige økonomiske redegørelse, hvor det er relevant. Nedenstående skabelon for udtalelsen kan anvendes.

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter:

Aflæg slutrapport via projektportalen

Du aflægger slutrapport via projektportalen. Link, vejledning til projektproces og manual til portalen finder du her: