Loppuraportti: Näin lähetät pohjoismaisen hankkeesi loppuraportin

Päättyneestä hankkeesta on lähetettävä kattava loppuraportti ja talousselvitys. Täältä löydät tarvittavat tiedot ja asiakirjat hankkeen loppuraportointiin.

Loppuraportti

Loppuraportti perustuu hakuvaiheessa täyttämäsi hankekuvauksen otsikoihin ja tietoihin. Loppuraportin tulee sisältää tiivistelmä hankkeen tuloksista ja mahdollisista muutoksista sekä kunkin hankekuvaukseen kirjatun päätavoitteen toteutumisesta. Loppuraportti lähetetään hankeportaalista yhdessä talousselvityksen ja mahdollisten liitteiden kanssa.

Asiakirja skandinaavisilla kielillä:

Asiakirja englanniksi: 

Talousselvitys

Talousselvitys tulee perustaa budjettiin, jonka lähetit hankkeen käynnistysvaiheessa. Selvityslomakkeessa on neljä välilehteä, jotka kaikki on täytettävä: tilitys, tilityksen merkinnät, tilityksen yhteenveto ja lopuksi projektivastaavan ja talousvastaajan allekirjoitukset.

Kaikki menot on ilmoitettava Tanskan kruunuina (DKK). Lähetä täytetty ja allekirjoitettu talousselvitys hankeportaalista yhdessä loppuraportin kanssa.

Asiakirja skandinaavisilla kielillä:

Asiakirja englanniksi:

Tilintarkastusohje

Kaikkien vähintään 500 001 Tanskan kruunun rahoituksen saaneiden hankkeiden talousselvitys pitää tarkastuttaa hyväksytyllä tilintarkastajalla. Vaatimus ei koske valtiollisia organisaatioita, joiden tilit tarkistaa Valtiontalouden tarkastusvirasto. Tilintarkastusohje on ohessa.

Asiakirja skandinaavisilla kielillä:

Asiakirja englanniksi:

Tilintarkastajan raportti

Tilintarkastajan tulee täyttää ja allekirjoittaa talousselvitystä koskeva raportti edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. Raportti on sisällytettävä talousselvitykseen hankkeissa, joissa sitä vaaditaan. Raporttiin voi käyttää oheista mallia. 

Asiakirja skandinaavisilla kielillä:

Asiakirja englanniksi:

Raportointikanavana hankeportaali

Loppuraportointi tapahtuu hankeportaalissa. Hankeprosessin ja hankeportaalin linkit ja ohjeet löytyvät täältä: