Avslutning: Så slutrapporterar du ditt nordiska projekt

När du avslutar ditt projekt ska en fullständig slutrapport och en finansiell slutredogörelse lämnas in. Här hittar du alla dokument du behöver för att du ska kunna avsluta och rapportera de projektmedel du fått utbetalt från Nordiska ministerrådet.

Slutrapport

Slutrapporten bygger vidare på rubrikerna och informationen du fyllde i din projektbeskrivning när du ansökte om medel. Du ska inkludera en sammanfattning av projektets resultat samt eventuella ändringar och resultat från varje huvudmål i projektbeskrivningen. Slutrapporten ska laddas upp i projektportalen tillsammans med den finansiella slutredogörelsen samt eventuella bilagor.

Skandinaviska dokument:

Engelska dokument: 

Finansiell slutredogörelse

I den finansiella slutredogörelsen följer du upp budgeten som skickades in vid projektets uppstart. Den finansiella slutredogörelsen består av fyra flikar som alla ska fyllas i: räkenskap, räkenskapsnoter, översikt räkenskap och till sist underskrifter från projektansvarig och ekonomiskt ansvarig.

Alla utgifter ska rapporteras i DKK. Ifylld och underskriven finansiell slutredogörelse ska laddas upp i projektportalen, tillsammans med slutrapporten.

Skandinaviska dokument:

Engelska dokument

Instruktion för revisors granskning av användande av projektmedel

För all projektfinansiering på 500 001 DKK eller mer ska den slutgiltiga resultaträkningen revideras av en statsauktoriserad och/eller registrerad revisor. Detta gäller inte statliga organisationer som redan revideras av någon nordisk riksrevision. Instruktionerna för detta kan du läsa mer om i dokumenten nedan.

Skandinaviska dokument:

Engelska dokument:

Revisorsutlåtande för revisors granskning av användande av projektmedel

Revisorn ska fylla i och skriva under ett utlåtande beträffande finansiell slutredogörelse enligt tidigare angiven instruktion. Utlåtandet ska läggas till den finansiella slutredogörelsen där det är relevant. Nedan mall för utlåtandet kan användas.

Skandinaviska dokument:

Engelska dokument:

Slutrapportera via projektportalen

Du gör din slutrapport genom projektportalen. Länk, vägledning till projektprocess och manual till portalen hittar du här: