Det nordiske energisamarbejde

Det nordiske energisamarbejde er unikt i verden og har en lang historie. Det første skridt mod et samarbejde blev taget for over 100 år siden, da et undersøisk elkabel blev lagt ud mellem Danmark og Sverige i 1915.

I dag er det nordiske energisamarbejde det mest integrerede regionale energisamarbejde i verden, og det nævnes ofte som et internationalt forbillede. Nordisk Ministerråd har haft energisamarbejde på dagsordenen lige siden ministerrådet blev etableret i 1972.

Alle nordiske lande har ambitiøse mål for overgangen til vedvarende energi, og landene ligger forrest i en international sammenligning af grønne energiløsninger. Det nordiske samarbejde har til hensigt at støtte de nationale mål, så Norden også i fremtiden kan bevare førerpositionen i verden.

Samarbejdet har gennem årene gavnet hele regionen og skaber stadig fordele. Takket være de nordiske landes brede vifte af forskellige energikilder kan landene supplere hinanden, og de kan i kraft af de tætte samarbejde drage nytte af hinandens styrker. Systemet gavner både virksomheder og borgere i alle de nordiske lande. Energiforsyningen er sikker, og andelen af vedvarende energi er stadig stigende.

Nordisk Ministerråd for Bæredygtig Vækst har ansvaret for at drive samarbejdet fremad, og det er de nordiske ministre med ansvar for energiområdet, som leder arbejdet.

Energisamarbejdet foregår også inden for Nordisk Energiforskning, som er en af ministerrådets institutioner.

Nordisk Råd har også energisamarbejde på dagsordenen, blandt andet i Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden samt i Udvalget for et Holdbart Norden.

Nordisk Ministerråds handlingsplan for Vision 2030

Handlingsplanen beskriver, hvordan Nordisk Ministerråd skal arbejde for at nå visionens mål gennem en række initiativer, som er knyttet til visionens strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurrencedygtigt Norden og Et socialt bæredygtigt Norden. Der er 12 mål knyttet til de strategiske prioriteringer. De strategiske prioriteringer og målene skal fungere som rettesnor for al virksomhed i Nordisk Ministerråd i de kommende fire år. Handlingsplanen er opdelt i 12 dele, som er knyttet til de 12 mål.