Indhold

13.12.18 | Nyhed

Nordisk dialog i Katowice

I løbet af to uger med et spækket program har den nordiske pavillon ved FN’s klimatopmøde i Katowice (COP 24) dannet rammen om både videndeling og dialog om klimaløsninger og klimaudfordringer.

06.12.18 | Nyhed

Ambitiøst nordisk klima- og miljøsamarbejde

Et stop for tab af biologisk mangfoldighed, mindre udledning af plast i havet, et fælles nordisk indspil i klimaforhandlingerne og bæredygtig brug af naturressourcer er nogle af de ambitiøse mål i det nye nordiske samarbejdsprogram for miljø og klima.

18.10.13 | Deklaration

Handlingsprogram för det nordiska energisamarbetet 2014 – 2017

Kommuniké från MR-E i Stockholm, 18 oktober 2013

21.08.18 | Information

Det nordiske energisamarbejde

Det nordiske energisamarbejde er unikt i verden og har en lang historie. Det første skridt mod et samarbejde blev taget for over 100 år siden, da et undersøisk elkabel blev lagt ud mellem Danmark og Sverige i 1915.