Indhold

16.12.21 | Nyhed

Grön omställning i fokus i nytt program för nordiskt energisamarbete

Det nordiska energisamarbetet ska de närmaste åren fokusera starkt på aktiviteter som understödjer den gröna omställningen och övergången till en ekonomi baserad på hållbar och klimatneutral energi. Det är innehållet i ett nytt nordiskt energipolitiskt samarbetsprogram för 2022-2024. ...

04.11.21 | Nyhed

2040: Kun fossilfri flytrafik i Norden

Nordisk Råd ønsker at gøre Norden til verdens første fossilfri luftfartsmarked i 2040.

26.05.20 | Deklaration

Declaration of the Nordic Council of Ministers – Energy

Read the decleration of the Nordic Council of Ministers – Energy

28.02.20 | Information

Det nordiske energisamarbejde

Det nordiske energisamarbejde er unikt i verden og har en lang historie. Det første skridt mod et samarbejde blev taget for over 100 år siden, da et undersøisk elkabel blev lagt ud mellem Danmark og Sverige i 1915.