Status: Sådan aflægger du statusrapport for dit nordiske projekt

I forbindelse med større projekter forventer vi at få en statusrapport om, hvordan projektet skrider frem. Her finder du de informationer og dokumenter, der er nødvendige for at aflægge statusrapporter for dit projekt.

Statusrapport

I statusrapporten skal du uddybe og følge op på de oplysninger, du udfyldte i projektbeskrivelsen i forbindelse med ansøgningen. Statusrapporten skal inkludere en kortfattet sammenfatning af projektet og inkludere eventuelle ændringer og status for hovedmålene fra projektbeskrivelsen. Statusrapporten skal uploades i projektportalen.

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter:

Aflæg statusrapport via projektportalen

Du rapporterer via projektportalen. Link, vejledning til projektproces og manual til projektportalen finder du her: