Väliraportti: Näin lähetät pohjoismaisen hankkeesi väliraportin

Suurissa hankkeissa edellytämme, että hankkeen etenemisestä toimitetaan väliraportti. Täältä löydät tarvittavat tiedot ja asiakirjat hankkeen väliraportointiin.

Väliraportti

Väliraportissa on täydennettävä ja kommentoitava tietoja, jotka täytit hakuvaiheessa hankekuvaukseen. Väliraportin tulee sisältää lyhyt tiivistelmä hankkeesta, maininnat mahdollisista muutoksista sekä katsaus hankekuvaukseen kirjattujen päätavoitteiden etenemisestä. Väliraportti lähetetään hankeportaalista.

Asiakirja skandinaavisilla kielillä:

Asiakirja englanniksi:

Raportointikanavana hankeportaali

Raportointi tapahtuu hankeportaalissa. Hankeprosessin ja hankeportaalin linkit ja ohjeet löytyvät täältä: