Status: Så statusrapporterar du ditt nordiska projekt

För större projekt förväntar vi oss en statusrapport om hur projektet fortlöper. Här hittar du information och dokument som krävs för att statusrapportera ditt projekt.

Statusrapport

I statusrapporten ska du utveckla och följa upp den information som du fyllde i projektbeskrivningen vid ansökan. Statusrapporten ska inkludera en kortfattad sammanfattning om projektet samt inkludera eventeilla ändringar och status på huvudmålen från projektbeskrivningen. Statusrapporten ska laddas upp på projektportalen.

Skandinaviska dokument:

Engelska dokument:

Statusrapportera via projektportalen

Du rapporterar genom projektportalen. Länk, vägledning till projektprocess och manual till projektportalen hittar du här: