Status: Slik rapporterer du status for ditt nordiske prosjekt

For større prosjekter forventer vi en statusrapport om hvordan prosjektet forløper. Her finner du informasjon og dokumentene du trenger til statusrapportering for prosjektet.

Statusrapport

I statusrapporten må du utdype og følge opp informasjonen du ga i prosjektbeskrivelsen ved søknaden. Statusrapporten skal omfatte en kort oppsummering av prosjektet og eventuelle endringer og status for hovedmålene i prosjektbeskrivelsen. Statusrapporten skal lastes opp i prosjektportalen.

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter:

Statusrapportering via prosjektportalen

Du rapporterer via prosjektportalen. Her finner du lenke, veiledning til prosjektprosessen og manual til prosjektportalen: