Erkki Tuomioja ny præsident for Nordisk Råd

04.11.21 | Nyhed
Nordiska rådets president Erkki Tuomioja och vicepresident Lulu Ranne.

Erkki Tuomioja och Lulu Ranne

Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Erkki Tuomioja er blevet valgt som ny præsident for Nordisk Råd. Lulu Ranne blev valgt som vicepræsident. De kommer begge fra Finland, som har præsidentskabet for Nordisk Råd næste år. I 2022, som desuden markerer rådets 70-årsjubilæum, satser Finland på et bæredygtigt, sikkert og grænseløst Norden.

Erkki Tuomioja har været medlem af Nordisk Råd i mange år og tilhører Den Socialdemokratiske Gruppe. Han er også medlem af rådets præsidium, og det er anden gang, han er præsident. Han var det senest i 2008. Han har siddet i Nordisk Råd siden 1970, dog ikke i den tid, hvor han var minister.

Tuomioja udtaler, at han vil bygge videre på kontinuiteten i samarbejdet.

– Det betyder, at vi fortsætter vores arbejde med at fjerne grænsehindringer og sikre en miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtig udvikling. På alle disse områder kan Norden være et forbillede for resten af verden. Vi er ikke perfekte, men vi har gjort mange ting bedre end de fleste andre, og vi skal dele vores erfaringer med dem, der er interesserede i vores succes.

Lulu Ranne ønsker større effektivitet

Lulu Ranne sidder i partigruppen Nordisk Frihed og er formand i grænsehindringsgruppen. Hun vil satse på konkrete områder, hvor det nordiske samarbejde kan skabe merværdi for indbyggerne.

– Indbyggerne i Norden støtter det nordiske samarbejde og synes, at det er godt, men også at det er for fjernt. Jeg håber, at vi i løbet af Finlands præsidentskab kan gøre det mere konkret og effektivt og komme tættere på borgerne. En tryg og enkel hverdag for alle indbyggere i Norden er det, som alle politikere vil arbejde for at skabe. Jeg ønsker, at virksomheder, arbejdskraft, studerende, familie og venner, hjælp og alt det gode skal kunne bevæge sig frit mellem de nordiske lande, siger Ranne.

Tuomioja og Ranne blev valgt enstemmigt på Nordisk Råds session den 4. november. De tiltræder ved årsskiftet og står ved roret i et ganske særligt år. I 2022 fylder Nordisk Råd nemlig 70 år, og det vil blive fejret på flere forskellige måder.

Den nordiske model bliver udfordret

I sit præsidentskab for 2022 fremhæver Finland den nordiske velfærdsmodel som en af de vigtigste nordiske landvindinger. Samtidig konstaterer man i programmet, at pandemien har stillet landene over for nye udfordringer.

– I en situation som denne sættes den nordiske model på prøve. Vi har brug for en fælles vision om, hvor verden er på vej hen, og hvilken rolle vi spiller i den, så vi kan løse fælles udfordringer ved fælles hjælp, står der i programmet.

Finland vil i forbindelse med sit præsidentskab foretage en kritisk vurdering af velfærdsmodellen og analysere modellens nuværende tilstand og fremtidige udfordringer. Målet er, at forudsætningerne for den nordiske velfærdsmodel også sikres i fremtiden.

Finland ønsker et stærkt Norden

Bæredygtighed prioriteres højt. I programmet står der blandt andet, at de vigtigste opgaver i samarbejdet er at støtte og fremme økonomisk udvikling, modvirke klimaforandringer, arbejde for biologisk mangfoldighed og bygge et grønt Norden. I 2022 vil Finland lægge særlig vægt på cirkulær økonomi, bæredygtigt skovbrug og beskyttelse af havene.

I præsidentskabsprogrammet er der også afsat et kapitel til sikkerhed, som er særligt aktuel i lyset af de nordiske landes ageren under coronakrisen. Finland understreger, at Nordisk Råd ønsker et stærkt Norden, hvor landene i fællesskab står bedre rustet, når vi rammes af pandemier og andre kriser.

Vigtigt med fri bevægelighed i Norden

Pandemien nævnes også i det kapitel, der handler om et grænseløst Norden. Præsidentskabet slår fast, at mennesker og tjenester igen skal kunne bevæge sig frit over grænserne efter pandemien. Nye, effektive værktøjer skal tages i brug for at fremme bevægeligheden, blandt andet fælles møder for de nordiske regeringer.

– I fremtiden er det ikke tilstrækkeligt, at landene udarbejder deres egne nationale strategier på forskellige områder. Der skal lægges en plan for, hvordan vi kan udarbejde fælles nordiske strategier eller i hvert fald koordinere landene imellem, inden der udarbejdes en national strategi, fremgår det af programmet.

I præsidentskabsprogrammet efterlyser Finland også et strategisk og langsigtet nordisk udenrigspolitisk samarbejde i 2022, eftersom Nordisk Råds internationale strategi skal opdateres. Derudover påpeger Finland, at Norden endnu ikke har afholdt et nordisk fremtidskonvent i stil med EU's og foreslår, at der afholdes et sådant, eventuelt i forbindelse med sessionen i 2022.

 

Nordisk Råd er det officielle organ for samarbejde mellem de nordiske parlamenter. Rådet har 87 medlemmer, som kommer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland.

 

Finlands præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2022