Går ind for gensidig anerkendelse af e-ID i Norden

28.06.17 | Nyhed
Bente Stein Mathisen
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Nordisk Råds Velfærdsudvalg går nu ind for gensidig anerkendelse af national e-ID i Norden. – E-ID er en nøgle til bankydelser, arbejde, studier og handel over grænserne og kan relativt let tilpasses hele Norden, hvis den politiske vilje er til stede, siger Bente Stein Mathisen fra Norge, som er formand for udvalget.

Nordisk Råd vil gøre det lettere at bo, studere eller drive virksomhed på tværs af grænserne i Norden. Brugen af e-ID på tværs af landegrænser kræver ikke, at personnummeret er det samme i hele Norden. Det kræver blot, at borgernes identitet kan knyttes til de offentlige basisoplysninger, som hvert enkelt land har om borgeren.

Disse oplysninger findes for eksempel i folkeregistret, hos a-kasser eller pensionskasser. E-ID kan dermed ses som en nøgle, der kan åbne de lukkede døre, hvis du ikke har et personnummer i det land, hvor du opholder dig.

Gensidig anerkendelse af e-identifikation i Norden

Udvalget i Nordisk Råd har udarbejdet følgende forslag til de nordiske regeringer:

  • at indføre gensidig anerkendelse af e-identifikation i Norden
  • at indføre gensidig anerkendelse af identifikation, som udføres af de respektive landes folkeregistre
  • at sikre, at de nordiske landes e-identifikation og digitale signatursystem anerkendes i Norden med kompatible systemer i alle sektorer, således at den enkelte nordiske borger ikke oplever problemer med at identificere sig i en nordisk hverdag.

Udvalget foreslår også en rundbordssamtale arrangeret i samarbejde med Nordisk Ministerråd, hvor banker og erhvervsliv inviteres til at diskutere brugen af personnumre som et vilkår for at indgå aftaler, og for at diskutere en fleksibel iværksættelse af et fælles nordisk system til e-identifikation.

En let og billig løsning

Hvis man skulle indføre et fælles personnummer i Norden, ville det medføre store udgifter og meget arbejde, idet de forskellige lande har forskellige IKT-systemer, som i givet fald måtte harmoniseres. Det er derfor langt lettere og billigere at koordinere udviklingen af e-ID i Norden med henblik på et fælles system for e-ID, end det er at skulle udvikle et fælles personnummersystem. 

Det er for eksempel ikke nødvendigt at udvikle et nyt, fællesnordisk e-ID. Vi kan bruge de løsninger, der allerede findes i hvert enkelt land. EU's forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner fastslår allerede i dag, at landene skal acceptere e-ID, som er udstedt i andre EU-lande på linje med dem, man selv udsteder. Der er også gennemført vellykkede pilotundersøgelser mellem Norge og Sverige.

Hvad er elektronisk identitet (e-ID)?

E-ID kan dermed betegnes som en nøgle, der kan åbne de lukkede døre, hvis du ikke har et personnummer i det land, hvor du opholder dig.

E-identifikation bruges allerede, blandt andet i netbank og i form af koder, som giver adgang til offentlige tjenester. E-ID er en nøgle til bankydelser, arbejde, studier og handel over grænserne og kan relativt let tilpasses hele Norden.

 – Vi har nogle af de bedste løsninger i verden, og hvis vi samarbejder, kan vi også få verdens bedste system på tværs af landegrænserne, siger Tor Alvik, som er fagdirektør i Direktoratet for forvaltning og IKT i Norge.

Fra forslag om nordisk medborgerskab til e-ID

Det oprindelige forslag fra Midtergruppen i Nordisk Råd om nordisk medborgerskab/fælles nordisk personnummer har fået stor opmærksomhed i år.

Kontakt