Går inn for gjensidig anerkjennelse av e-ID i Norden

28.06.17 | Nyhet
Bente Stein Mathisen
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Nordisk råds utvalg for velferd går i dag inn for gjensidig annerkjennelse av nasjonal e-ID i Norden. — E-ID er en nøkkel til banktjenester, arbeid, studier og handel over grensene, og kan forholdsvis enkelt tilpasses til å gjelde i hele Norden dersom den politiske viljen er tilstede, sier leder av utvalget, Bente Stein Mathisen fra Norge.

Nordisk råd vil gjøre det enklere å bo, studere eller drive næringsvirksomhet på tvers av grensene i Norden. Bruk av e-ID på tvers av landegrensene krever ikke at personnummeret er det samme i hele Norden - det kreves bare at borgerens identitet kan knyttes til offentlige grunndata hvert enkelt land har om borgeren.

Slike grunndata finnes for eksempel i folkeregister, syke-penge, dag-penge eller pensjonsregister. E-ID kan dermed betegnes som en nøkkel som kan låse opp dørene som er stengt dersom du ikke har personnummer i landet du oppholder deg i.

Gjensidig annerkjennelse av e-identifikasjon i Norden

Utvalget i Nordisk råd fremmer følgende forslag til de nordiske regjeringer:

  • Å innføre gjensidig annerkjennelse av e-identifikasjon i Norden
  • Å innføre gjensidig annerkjennelse av identifikasjon som utføres av de respektive landenes folkeregister
  • Å sikre at de nordiske landenes e-identifikasjon og e-signatursystem anerkjennes i Norden med kompatible system i alle sektorer slik at den enkelte nordiske borger ikke opplever problemer med å identifisere seg i en nordisk hverdag.

Utvalget foreslår også en rundebordssamtale arrangert i samarbeid med Nordisk ministerråd der banker og næringsliv inviteres for å diskutere bruken av personnummer som et vilkår for å inngå avtaler, og for å diskutere en smidig iverksettelse av felles nordisk e-identifikasjon.

Enkel og lite kostbar løsning

Dersom man skulle ha felles personnummer i Norden, ville det medføre store kostnader og mye arbeid da hvert enkelt land har ulike IKT system som i så fall måtte samordnes. Det er derfor langt enklere og mindre kostbart å koordinere utviklingen av e-ID i Norden med sikte på felles bruk av e-ID enn det er å skulle utvikle felles personnummersystem. 

Det er eksempelvis ikke nødvendig å lage nye e-ID som er felles nordiske - vi kan benytte de vi allerede bruker i dag i hvert enkelt land. EUs forordning om e-ID og tjenester til bruk ved elektroniske transaksjoner slår allerede i dag fast at landene skal akseptere e-ID-er utstedt i andre EU-land på linje med dem man selv utsteder. Det har også blitt utført pilotstudier mellom Norge og Sverige som har vært vellykkede.

Hva er elektonisk identitet (e-ID)?

E-ID kan betegnes som en nøkkel som kan låse opp dørene som er stengt dersom du ikke har personnummer i landet du oppholder deg i.

E-identifikasjon benyttes allerede, blant annet som legitimasjon i form av kodebrikken til banken og koder som gir adgang til offentlige tjenester. E-ID er en nøkkel til banktjenester, arbeid, studier og handel over grensene, og kan forholdsvis enkelt tilpasses til å gjelde i hele Norden.

 — Vi har noen av de beste løsningene i verden, og dersom vi arbeider sammen kan vi også få verdens beste system på tvers av landegrensene, sier Tor Alvik, som er fagdirektør i Direktoratet for forvaltning og IKT i Norge.

Fra forslag om nordisk medborgerskap til e-ID

Det opprinnelige forslaget fra Midtengruppen i Nordisk råd om nordisk medborgerskap/felles nordisk personnummer har fått stor oppmerksomhet dette året.