”Vores forpligtelse til at samarbejde om klima- og miljøspørgsmål rækker langt ud over vores egne grænser”

01.11.23 | Nyhed
miljøministre klimaministre

De nordiske klima- og miljøministre på møde i Oslo d. 1. november 2023.

Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
De nordiske ministre for miljø- og klima ønsker et højt ambitionsniveau for både de kommende plastforhandlinger og klimaforhandlingerne ved COP28. Det står klart efter de nordiske klima- og miljøministre mødtes i dag under Nordisk Råds session i Oslo

­­- De nordiske lande kan fremskynde implementering og højne ambitionsniveauet i internationale processer, når vi arbejder sammen. Vores forpligtelse til at samarbejde om klima- og miljøspørgsmål rækker langt ud over vores egne grænser, siger Guðlaugur Þór Þórðarson, Islands minister for miljø, energi og klima, efter dagens møde.

 

De nordiske lande har i flere år arbejdet for at styrke de globale forpligtelser til at reducere plastikforurening, både gennem nordisk samarbejde og senest som medlemmer af højambitionskoalitionen for at stoppe plastikforurening, som ledes af Norge og Rwanda.

 

- Plastforurening findes overalt. Uden nye og effektive kontroltiltag vil plastforureningen blive næsten fordoblet i løbet af de næste 20 år. Norden står sammen om et højt ambitionsniveau i forhandlingerne om en global plastaftale. Vi er nødt til at reducere produktionen og forbruget af plast, sikre en tryg, cirkulær omstilling og sætte en stopper for plastforurening inden 2040 for at værne om miljøet og menneskers sundhed, siger Norges klima- og miljøminister, Andreas Bjelland Eriksen.

 

For at fremme en bred opbakning til en global aftale, underskrev ministrene i dag deklarationen: «Nordisk ministererklæring om opfordringen til et højt ambitionsniveau i forhandlingerne om det globale Aftale om plastforurening ».

­­De nordiske lande kan fremskynde implementering og højne ambitionsniveauet i internationale processer, når vi arbejder sammen. Vores forpligtelse til at samarbejde om klima- og miljøspørgsmål rækker langt ud over vores egne grænser.

Guðlaugur Þór Þórðarson, Islands minister for miljø, energi og klima

Klimatilpasning og bekymringer for havet

Det fælles nordisk arbejde for klimatilpasning og FN’s havretskonvention stod også højt på dagsordenen. På baggrund af den seneste sommers ekstreme vejrhændelser diskuterede ministrene klimatilpasning og hvordan de nordiske lande kan samarbejde om at øge beredskabet og styrke regionens resiliens.

 

- Det er en evig opgave såvel som et nationalt sikkerhedsspørgsmål at være velforberedt for mulige naturkatastrofer. På det seneste har vi oplevet markante ændringer i klimaet over hele verden, men også her i nordlige strøg. Det kalder på at sætte klimaforandringernes konsekvenser højere på agendaen i Norden. Vi må lægge større vægt på klimatilpasning, og der findes der store muligheder indenfor det nordiske samarbejde, siger Guðlaugur Þór Þórðarson, Islands minister for miljø, energi og klima.

 

Ministrene diskuterede også hvordan de nordiske lande kan fremskynde ratificeringen af ​​Biodiversity Beyond National Jurisdiktion, (BBNJ) under FN's havretskonvention. Aftalerne indeholder vigtige bestemmelser om miljøbeskyttelse af det åbne hav, herunder særligt hvordan vi kan nå målet om at beskytte 30 procent af havområderne i 2030.

 

- Jeg er glad for, at FN-aftalen om beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af verdenshavene er landet et ambitiøst sted, som gør det muligt at udpege beskyttede områder på langt størstedelen af verdens havareal. Vi tager fælles ansvar for det åbne hav, og det er nødvendigt, for vi er dybt afhængige af, at verdenshavet har det godt. Derfor vil vi i norden presse på for, at flere lande hurtigt tilslutter sig aftalen, siger Danmarks miljøminister Magnus Heunicke.

Høje ambitioner for COP28

Ministrene diskuterede de nordiske landes fælles bestræbelser for at sikre et højt ambitionsniveau og et vellykket resultat af de forestående klimaforhandlinger.

Den fælles nordiske pavillon på COP28 underbygger denne ambition ved at vise, at høje ambitioner med hensyn til reduktionsindsats, tilpasning og den retfærdige grønne omstilling kan lade sig gøre. Diskussionerne i pavillonen vil vise, hvordan den grønne omstilling ikke kun betyder ofre, men hvordan den også kan føre til bedre liv for flere mennesker.

INFORMATION

På mødet blev der fremlagt resultater fra følgende rapporter:

 

  • Towards ending plastic pollution

Rapporten indeholder blandt andet et «scenario med globale regler» for 2040 og foreslår 15 mulige tiltag, der effektivt reducerer plastikforureningen, herunder en reduktion af plastforureningen med op til 90%. Rapporten er en del af projektet "Nordisk støtte til forhandlingerne om en ny global aftale om plastforurening 2023-2024". (LINK) Læs rapporten her:

  • Nordic Stocktake and Visions

Projektet viser hvor langt de nordiske lande er på rejsen mod klimaneutrale samfund og præsenterer en vision for hvordan et klimaneutralt samfund kunne se ud. Find links til projektets tre rapporter herunder.

  • Comparison and analysis of national climate change adaptation policies in the Nordic region

En analyse af det tilpasningspolitiske landskab i de nordiske lande. Projektet identificerer nøglefaktorer for at gøre fremskridt i de nationale tilpasningsindsatser.

  • Ældre mennesker og klima – nytte for begge

Projektet kortlægger ældres arbejde i de nordiske lande i klimaspørgsmål og foreslår måder at styrke samarbejdet på. Projektets resultater er endnu ikke offentliggjort.