Madspildet falder – men det går for langsomt

31.03.20 | Nyhed
Matavfall
Fotograf
Scanpix
3,5 millioner tons mad i skraldespanden hvert år – så stort er madspildet i de nordiske lande På trods af mange gode initiativer for at mindske spildet, går det for langsomt. For at øge tempoet foreslår Nordisk Råds bæredygtighedsudvalg en fælles nordisk kampagne, rapport og høring.

Handlingsplaner, tænketanke, statslige kampagner og masser af private initiativer har i de seneste år ført til mindsket madspild i alle de nordiske lande.

Men det går langsomt.

Med den nuværende mindskningstakt når Norden ikke målet i FN’s 2030-agenda om at halvere madsvindet inden 2030, lyder vurderingen fra Nordisk Råds bæredygtighedsudvalg.

Spredte indsatser

Indsatserne er for små og for spredte, mener Cecilie Tenfjord Toftby, svensk medlem af udvalget. 

– Enkeltpersoner og virksomheder udviser et stort engagement og en lang række fantastiske initiativer. Men nu er tiden inde til en indsats i større skala. Vi har kun ti år, siger Cecilie Tenfjord Toftby.  På deres digitale, simultantolkede møde tirsdag den 31. marts 2020 vedtog udvalget flere forslag til fælles nordiske tiltag mod madspild.

Høring

Udvalget vil blandt andet afholde en høring for at finde frem til de mest effektive metoder til at mindske madspildet. 

– Tanken er, at hvert land præsenterer deres bedste eksempler på et fælles seminar med internationale eksperter. Det er vigtigt at udveksle erfaringer for at samle alle idéer og se, hvilke af dem der fungerer, siger Cecilie Tenfjord Toftby. På baggrund af resultaterne fra høringen vil udvalget også udarbejde en fælles nordisk kampagne. Derudover vil udvalget i 2024 publicere en rapport, som viser, hvor Norden står i forhold til verdensmålene om at halvere madspildet i 2030.

Både private og erhverv skal tage ansvar

Statistik fra EU viser, at cirka halvdelen af madspildet sker i de private husstande.

Men også hotel- og restaurationsbranchen har et stort ansvar for at forbedre deres fødevarehåndtering, mener Mette Hjermind Dencker, dansk medlem af udvalget. 

– Der bliver sløset med pengene i disse brancher. Vi har ikke løst madspildet i Norden endnu, siger Mette Hjermind Dencker.