Nordisk- europæisk handicapseminar med fokus på brugerinddragelse

16.11.18 | Nyhed
How can we create a region for all

How can we create a region for all.

Der er europæisk og nordisk enighed om, at mennesker med handicap skal have de samme muligheder som alle andre, og at mennesker med handicap skal være en vigtig part i arbejdet herfor på alle niveauer. Det var hovedkonklusionen blandt nøglepersoner på handicapområdet på seminariet A Region for All - Cooperation on Disability.

- Det nordiske og europæiske samarbejde skal styrkes på handicapområdet, så den fysiske tilgængelighed højnes og mennesker med handicap involveres i alle lande på alle niveauer, lyder det fra formand for Nordisk Råds Velfærdsudvalg, Bente Stein Mathisen, på seminaret Cooperation on Disability hos The Permanent Representation of Sweden to the EU i Bruxelles. På seminaret mødtes nordiske og europæiske nøglepersoner fra internationale politiske råd, organisationer og institutioner. Målet var at finde fælles grund for et nordisk/europæisk samarbejde på handicapområdet - fx i forhold til erfarings- og vidensudveksling af best practice og implementering av universel design. Og med udsigt til en ældregruppe i Norden og generelt i Europa, der vokser de kommende årtier, er behovet tilstede.       

Det nordiske og europæiske samarbejde skal styrkes på handicapområdet, så den fysiske tilgængelighed højnes og mennesker med handicap involveres i alle lande på alle niveauer

Bente Stein Mathisen, Nordisk Råds Velfærdsudvalg

Pilen gå begge veje - Norden og Europa kan lære af hinanden  

Dialogen på seminaret gjorde det klart, at handicapområdet går på tværs af mange områder som fx uddannelse, ligestilling, digitalisering, mobilitet, adgang til social- og sundhedsydelser mv. Og der var enighed om, at både Norden og Europa i et regionalt samarbejde kan lære af hinanden. Ydermere var der drøftelser, der gik på at fokusere på udvalgte områder ud fra deviserne ”less is more” og ”nothing about us without us”. Emner, der i denne forbindelse blev drøftet, er: Universelt design, brugerinvolvering og fysisk tilgængelighed. Alle i relation til Agenda 2030 og FN’s handicapkonvention.  

Brugerinvolvering på mange niveauer

Brugerinvolvering på flere niveauer er centralt, hvis området skal styrkes i fremtiden, lød det fra flere parter. Et nordisk eksempel på best practice her er Rådet for nordisk handicap-samarbejde, som består af 50 procent udvalgte embedsmænd af handicapbevægelsen og 50 procent udvalgte af regeringerne. Det er også et ønske om fremover at involvere personer med handicap i arbejdet med at øge tilgængeligheden omkring valgdeltagelse og arbejde for, at flere personer med handicap vælges ind i politiske partier og interessesammenhænge. Formålet er at styrke brugere med handicap, men også demokratiet i et større perspektiv, hvilket medlem af Europa-Parlamentet, Helga Stevens glæder sig over:
- Jeg er den første døve kvinde i Europa-Parlamentet, hvor der ellers er meget få parlamentarikere med handicapudfordringer. Men jeg håber, dette vil ændre sig næste år, når vi har valg til Europa-Parlamentet.

 

Jeg er den første døve kvinde i Europa-Parlamentet, hvor der ellers er meget få parlamentarikere med handicapudfordringer. Men jeg håber, dette vil ændre sig næste år, når vi har valg til Europa-Parlamentet.
 

Helga Stevens, Europa-Parlamentet
Fra venstre; Helga Stevens Europa-Parlamentet, Steinunn Þóra Árnadóttir Nordisk Råd og Bente Stein Mathisen formand for Nordisk Råds Veldfærdsudvalg  

Fra venstre; Helga Stevens Europa-Parlamentet, Steinunn Þóra Árnadóttir Nordisk Råd og Bente Stein Mathisen formand for Nordisk Råds Veldfærdsudvalg  

 

Fra venstre; Helga Stevens Europa-Parlamentet, Steinunn Þóra Árnadóttir Nordisk Råd og Bente Stein Mathisen formand for Nordisk Råds Veldfærdsudvalg  

Handicapområdet er best in class

I Norden har den tidligere socialminister på Island Árni Páll Árnason taget temperaturen på det nordiske samarbejde på socialområdet i gennemlysningen Viden der virker i praksis. Her konkluderes det, at netop brugerinddragelse på handicapområdet er best in class på det sociale område i Norden. Det er et af flere værktøjer, det nordiske samarbejde kan bringe med sig i et styrket nordisk/europæisk samarbejde.    
 

Norden har arbejdet længe på handicapområdet 

Nordisk Ministerråd arbejder ud fra Handlingsplan for nordisk samarbejde om handicap 2018-2022, der bygger videre på en tidligere handlingsplan på området. Tre fokusområder, der relaterer sig til Agenda 2030, sætter retning for arbejdet på området: Menneskerettigheder, bæredygtig udvikling og fri bevægelighed:

Menneskerettigheder 
At støtte og styrke arbejdet med national gennemførelse og overvågning af FN’s konvention om rettigheder for personer med funktionsnedsættelse.

Bæredygtig udvikling
At anvende universelt design til at styrke inklusion, fremme ligestilling og modvirke diskriminering af personer med funktionsnedsættelse i alle dele af det nordiske samfund gennem strategisk integrering af handicapperspektivet i arbejdet med bæredygtig udvikling.

Fri bevægelighed 
At fremme fri bevægelighed og fjerne grænsehindringer, som især berører personer med funktionsnedsættelse.