Indhold

27.03.19 | Nyhed

Involver udsatte i det sociale arbejde

Når sociale aktører i Norden igangsætter indsatser for udsatte børn, unge og voksne skal det være med udgangspunkt i, hvad brugerne selv efterspørger. Det blev konklusionen på Nordisk Ministerråds social- og sundhedsmøde i Reykjavik. Nu skal værktøjerne hertil findes, lyder det fra soci...

21.01.19 | Nyhed

Ingen i Norden skal føle sig udenfor

Nordisk Råds velfærdsudvalg vil gøre Norden til global foregangsregion for at modvirke udenforskab blandt samfundets udsatte grupper med udgangspunkt i den sociale gennemlysning - Viden der virker i praksis. Målet er, at Norden skal være den mest integrerede region på kloden. Og midlern...

19.01.19 | Information

Nordisk handicapsamarbejde

Det nordiske handicapsamarbejde bidrager til inklusion af handicappede gennem en styrket nordisk videnudveksling og et tæt samarbejde vedrørende handicappolitik. Der findes blandt andet et rådgivende organ og en handlingsplan, som har tre fokusområder: Menneskerettigheder, Bæredygtig ud...