Unge skal presse på for en ny global miljøaftale

01.11.18 | Nyhed
Barbara Gaardlykke Apol vill mobilisera unga från hela världen för biologisk mångfald

Barbara Gaardlykke Apol, president i Ungdomens nordiska råd. 

Photographer
Anna Rosenberg
Arter uddør, økosystemer ødelægges og samspillet mellem organismer forstyrres. Nu vil Nordisk Råd mobilisere ungdomsbevægelserne i Norden for at øge presset i forhold til den næste store globale miljøaftale.

Det aktuelle tab af biodiversitet er et globalt miljøproblem, som truer livsbetingelserne både for nulevende og fremtidige generationer.
Inden for rammerne af FN's Biodiversitetskonvention samarbejder verdens lande for at stoppe tabet. Men arbejdet med at omstille de erhverv, som bruger naturens ressourcer, primært landbrug, fiskeri, skovbrug og turisme, går for langsomt.


 

Vil mobilisere ungdomsbevægelserne i Norden

Vi kommer ikke til at nå de mål, der er sat for 2020. Flere internationale rapporter viser, at arter forsvinder og naturen ødelægges i et uholdbart omfang og i et højt tempo.  

– Verdens lande skal snart for alvor blive enige om, hvordan tabet af biodiversitet skal stoppes. En ny global aftale kommer til at være afgørende for unge menneskers levevilkår og muligheder, siger Christian Poll, talsperson i Udvalget for et Holdbart Norden, som har fremlagt forslaget. – Derfor handler vores initiativ om at mobilisere ungdomsbevægelserne i Norden og begynde at skabe viden, engagement og pres, når det gælder biodiversitet, siger han.

Skal rådgive FN

Den strategi, som både Nordisk Råd og Ungdommens Nordiske Råd bakker op om, er at arrangere en række ungdomsaktiviteter i Norden. Aktiviteterne skal både fungere som "videnshubs" og formulere visioner om, hvordan en ny global aftale om biodiversitet skal se ud.
Aktiviteterne skal resultere i en række rekommandationer til de globale forhandlinger, som løbende foregår vedrørende FN-konventionen, og til EU og regeringerne i Norden. 

Vigtigt signal til FN

– De nordiske lande har verdens øjne rettet mod sig som foregangslande, når det gælder grøn omstilling. Det giver os et ansvar. Jeg håber, at vi kan føre konceptet med ungdomsaktiviteter videre og mobilisere unge fra hele verden i arbejdet for biodiversitet. Det kan blive et stærkt og vigtigt signal til FN og verdenssamfundet, siger Barbara Gaardlykke Apol, nyvalgt præsident i Ungdommens Nordiske Råd.