Ungdom skal presse på for en ny global miljøavtale

01.11.18 | Nyhet
Barbara Gaardlykke Apol vill mobilisera unga från hela världen för biologisk mångfald

Barbara Gaardlykke Apol, president i Ungdomens nordiska råd. 

Photographer
Anna Rosenberg
Arter dør ut, økosystemer skades, og samspillet mellom organismer forstyrres. Nå vil Nordisk råd mobilisere Nordens ungdomsbevegelser for et økt trykk fram mot neste globale miljøavtale.

Det pågående tapet av biologisk mangfold er et globalt miljøproblem som truer livsbetingelsene både for dem som lever nå, og framtidige generasjoner.
Innenfor rammen av FNs konvensjon om biologisk mangfold samarbeider verdens land for å stanse tapene. Men arbeidet med å omstille næringene som bruker naturens ressurser – framfor alt jordbruk, fiske, skogbruk og turisme – går for langsomt.

Vil mobilisere Nordens ungdomsbevegelser

Målene som er satt for 2020, vil ikke bli nådd. Flere internasjonale rapporter viser at arter forsvinner og natur ødelegges i uholdbart omfang og høyt tempo.  

– Verdens land må snart for alvor bli enige om hvordan tapet av biologisk mangfold skal stoppes. En ny global avtale vil være avgjørende for unge menneskers levekår og muligheter, sier Christian Poll, talsperson i Nordisk råds utvalg for bærekraftig utvikling, som reiste forslaget. – Derfor går vårt initiativ ut på å mobilisere Nordens ungdomsbevegelser og begynne å bygge kunnskap, engasjement og trykk i spørsmålene om biologisk mangfold, sier han.

Skal gi råd til FN

Strategien som både Nordisk råd og Ungdommens nordiske råd stiller seg bak, er å arrangere en rekke ungdomsaktiviteter i Norden. Aktivitetene skal dels fungere som “kunnskapsnav”, dels formulere visjoner om hvordan en ny global avtale om biologisk mangfold skal se ut.
Aktivitetene skal resultere i en rekke anbefalinger til de globale forhandlingene som kontinuerlig pågår om FN-konvensjonen, og til EU og Nordens regjeringer. 

Viktig signal til FN

– De nordiske landene har verdens øyne på seg som foregangsland når det gjelder grønn omstilling. Det gir oss et ansvar. Jeg håper vi kan ta konseptet med ungdomsaktiviteter videre og mobilisere unge fra hele verden for biologisk mangfold. Det kan bli et sterkt og viktig signal til FN og verdenssamfunnet, sier Barbara Gaardlykke Apol, nyvalgt president i Ungdommens nordiske råd.