Ungdomar ska sätta tryck på ett nytt globalt miljöavtal

01.11.18 | Nyhet
Barbara Gaardlykke Apol vill mobilisera unga från hela världen för biologisk mångfald

Barbara Gaardlykke Apol, president i Ungdomens nordiska råd. 

Photographer
Anna Rosenberg
Arter dör ut, ekosystem skadas och samspelet mellan organismer rubbas. Nu vill Nordiska rådet mobilisera Nordens ungdomsrörelser för att sätta tryck på nästa stora globala miljöavtal.

Den pågående förlusten av biologisk mångfald är ett globalt miljöproblem som hotar livsbetingelserna både för dem som lever nu och framtida generationer.
Inom ramen för FN:s konvention för biologisk mångfald samarbetar världens länder för att hejda förlusten. Men arbetet med att ställa om de näringar som använder naturens resurser - framför allt jordbruk, fiske, skogsbruk och turism –  går för långsamt.


 

Vill mobilisera nordens ungdomsrörelser

De mål som är satta för 2020 kommer inte att nås. Flera internationella rapporter visar att arter försvinner och natur förstörs i en ohållbar omfattning och högt tempo.  

- Världens länder måste snart på allvar enas om hur förlusten av biologisk mångfald ska stoppas. Ett nytt globalt avtal kommer att vara avgörande för unga människors levnadsvillkor och möjligheter, säger Christian Poll, talesperson i Nordiska rådets utskott för hållbar utveckling som väckt förslaget. - Därför går vårt initiativ ut på att mobilisera nordens ungdomsrörelser och börja bygga kunskap, engagemang och tryck i frågorna om biologisk mångfald, säger han.

Ska ge råd till FN

Den strategi som både Nordiska rådet och Ungdomens nordiska råd ställer sig bakom, är att arrangera en serie ungdomsaktiviteter i Norden. Aktiviteterna ska dels fungera som ”kunskapshubbar”, dels formulera visioner om hur ett nytt globalt avtal om biologisk mångfald ska se ut.
Aktiviteterna ska resultera i en rad rekommendationer till de globala förhandlingar som kontinuerligt pågår kring FN-konventionen, och till EU och Nordens regeringar. 

Viktig signal till FN

- De nordiska länderna har världens ögon på sig som föregångare när det gäller grön omställning. Det ger oss ett ansvar. Jag hoppas att vi kan ta konceptet med ungdomsaktiviteter vidare och mobilisera unga från hela världen för biologisk mångfald. Det kan bli en stark och viktig signal till FN och världssamfundet, säger Barbara Gaardlykke Apol, nyvald president i Ungdomens nordiska råd.