En investering i dagtilbud er en investering i fremtiden

03.04.24 | Nyhed
Barn i huske
Photographer
Helena Wahlman
Det er samfundsøkonomisk rentabelt at investere i dagtilbud og pædagogisk personale. Det bidrager til at udjævne forskelle og give børn og forældre lige muligheder. Det viser en ny rapport fra Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning.

Rapporten “EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE – an Investment in the Future" giver et kort overblik over nordisk forskning på ECEC-området. Sammenstillingen viser, at kvalitativ omsorg og uddannelse styrker børns individuelle trivsel samt udviklingen af sproglige, sociale og emotionelle kompetencer. Der findes desuden forskningsresultater, som tyder på, at børn, der har gået i dagtilbud, klarer sig bedre i skolen. 
 

Når det gælder forældrene, viser forskningen, at de klarer sig bedre på arbejdsmarkedet og i indkomstudviklingen, når børnene går i dagtilbud. 
Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Embedsmandskomitéen for Uddannelse og Forskning, og arbejdsgruppens anbefalinger er klare:

  1. Investér i fagfolk og institutioner, som giver uddannelse og yder omsorg af en høj kvalitet til alle børn. Det lønner sig.
  2. Anspor grupper med en lavere grad af deltagelse til at bruge ECEC-tjenester.
  3. Udvid vidensgrundlaget i forhold til måling af effekten af nordiske dagtilbud, og hvordan disse bidrager til at fremme social retfærdighed. 
     

Vi skal hver dag arbejde for et samfund, hvor alle har lige muligheder, uanset social, kulturel og sproglig baggrund, køn samt mentale eller fysiske forskelle. 

Karen Ellemann, generalsekretær i Nordisk Ministerråd.

Nordisk Ministerråds generalsekretær, Karen Ellemann, er selv uddannet lærer, og hun understreger, hvilken betydning god uddannelse og omsorg har for udviklingen af vores samfund.


– Det er en central forudsætning for et integreret, konkurrencedygtigt og bæredygtigt Norden, at vi opretholder og styrker den sociale retfærdighed og tilliden til de nordiske samfund. Vi skal hver dag arbejde for et samfund, hvor alle har lige muligheder, uanset social, kulturel og sproglig baggrund, køn samt mentale eller fysiske forskelle. Det er fundamentet vores samfund, siger Ellemann.


Norden er på mange måder førende inden for ECEC (Early Childhood Education and Care), men vi har også udfordringer. 
 

Efterhånden som mangfoldigheden øges – både i samfundet generelt og dermed også i ECEC-institutionerne – skal de nordiske lande investere i og udvikle kvaliteten af deres institutioner med fokus på uddannelse af kvalificeret personale for at understøtte trivsel, udvikling, omsorg og uddannelse for børn. 
 

En stigende mangel på kvalificerede pædagoger i dagtilbuddene er en udfordring i hele Norden. Denne udvikling skal vendes.
 

Pædagogers lønniveau er også en fælles udfordring i Norden. Lønniveauet følger ikke lønudviklingen for andre ansatte med en videregående uddannelse i den offentlige sektor. Desuden er graden af kønssegregering på området meget høj.
 

Contact information