Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

1993 Peer Hultberg, Danmark: Byen og Verden

1993 Peer Hultberg, Danmark: Byen og Verden
Jutta Schwöbel

Om författaren

Peer Hultberg växte upp i Horsens och sedan också under några tonårsår i Viborg. Han studerade bland annat musikvetenskap och slavisk filologi, gjorde sedan karriär inom universitetsvärlden innan han under sjuttiotalet tog examen i djuppsykologi vid Junginstitutet i Zürich. Fick sitt litterära genombrott med den extremt mångpolyfona och gränsöverskridande romanen Requiem 1985. Han var under senare delen av sitt liv bosatt i Tyskland.

Om det vinnande verket

Byen og Verden är en roman som är uppbyggd av hundra mikroromaner om invånarna i författarens uppväxtstad Viborg. Berättaren är gammaldags allvetande, men håller en ironisk distans till människorna, och berättelserna håller inte samman inbördes. Det bildas bokstavligen ingen ”Vi-borg” i porträttet av staden. Läsaren måste själv stå för murbruket och bygga sammanhangen. Men den då erhållna bilden av staden är mörk, präglad av grymhet och inskränkt småstadsmentalitet. Skuld- och skamkänslor dominerar berättelsen, och romanens formella fragmentisering är ett konstnärligt adekvat motstycke till den mänskliga isoleringen och utsattheten hos stadens invånare.

Byen og Verden

Publicerad av: Förlaget Lindhardt og Ringhof 

Publikationsår: 1994

Det här är vad bedömningskomittén sade

"Byen og Verden" är en kompromisslös roman, rik och underhållande i sin spänning mellan stoff och form. Med staden Viborgs röst berättas till synes sakligt om invånarna i olika socialgrupper i ett hundratal miniromaner från födelse till död. En intensiv inlevelse i varje enskilt öde där några möter varandra och andra förblir ensamma.