Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

2000 Henrik Nordbrandt, Danmark: Drømmebroer

2000 Henrik Nordbrandt, Danmark: Drømmebroer
Lisbeth Thorlacius

Om författaren

Henrik Nordbrandt är född i Köpenhamn. En stor del av sitt liv har han dock tillbringat utomlands i länder som Turkiet, Italien, Grekland och Spanien. Han har gett ut ett trettiotal diktsamlingar, essäer, barnböcker och även en kokbok – på turkiska. Nordbrandt har också översatt turkisk poesi. Hans lyrik är starkt påverkad av Medelhavsområdets städer, landskap, kultur och klimat. Nordbrandt fick sin första diktsamling, Digte utgiven 1966 endast 21 år gammal.

Om det vinnande verket

Drömbroar är Henrik Nordbrandts tjugofemte diktsamling. Med galghumor beskriver han utanförskapet och människans livsvillkor i små absurda historietter. Hans penna är knivskarp och poesin är skriven med ett glasklart och precist språk. En av dikterna skildrar en spårvagn som rasande kör genom villaområden fyllda med döda människor. Spårvagnen kommer märkligt nog från upp ur forntiden men villaområdena den kör in i tillhör det moderna Danmark. Ett Danmark han flydde från när han bosatte sig utomlands. Han har betraktats som en exklusiv lyriker som centrallyriskt koncentrerar sig på jaget och dess nära omgivningar – som i Drömbroar – men han har också gett ut en rad böcker som beskriver det nutida samhällets problem sedda ur större perspektiv.

Drømmebroer

Publicerad av: Förlaget Gyldendal 

Publikationsår: 1998

Det här är vad bedömningskomittén sade

Henrik Nordbrandt har med "Drømmebroer" skrevet en af sine smukkeste digtsamlinger. En både melankolsk og ironisk, legende og søgende suite af digte. Broen bliver i digtsamlingen et gennemgående billede på livet mellem ankomst og afsked, foruden et billede på erindringen om det tabte og i poesien genfundne.