Vinder af Nordisk Råds miljøpris 2018

Vinderen af Nordisk Råds miljøpris 2018

Vinder af Nordisk Råds miljøpris 2018: Naturressourcerådet i Attu.

Photographer
Johannes Jansson
Nordisk Råds miljøpris går til Naturressourcerådet i Attu ved Grønlands vestkyst.

Det er netop blevet offentliggjort ved Nordisk Råds prisuddeling i Operaen i Oslo. Naturressourcerådet i Attu modtager prisen for deres indsats for at dokumentere havmiljøet og forslag til måder at forvalte det på. 

Juryens begrundelse

Fangere og fiskere i Attu-området i Vestgrønland har i en årrække deltaget i det lokale Naturressourceråd på forbilledlig vis. De har dokumenteret deres observationer af naturen og aktivt spillet ind med deres omfattende lokalviden ved blandt andet at foreslå nye forvaltningstiltag og bidrage til en række forskningsprojekter.

Naturressourcerådet i Attu blev etableret i 2014 og er et af 5 lignende råd, som er mest aktive i Grønland. Rådene operer under det offentlige PISUNA* program, som blev etableret i 2009. Programmet har til formål at styrke involvering af borgerne i dokumentation og forvaltning af miljøet og de levende ressourcer på en lettilgængelig og innovativ måde.

Naturressourcerådenes observationer i PISUNA demonstrerer, hvordan demokratisk borgerinddragelse fremmer viden om havmiljøet, styrker forvaltningen og øger lokalbefolkningens ansvar og ejerforhold til miljø og natur.

Naturressourcerådene skaber et socialt fællesskab, som fremmer dialog og samarbejde mellem borgere, videnskab og forvaltning. Initiativet har allerede inspireret lignende projekter i blandt andet Finland og Rusland og vil kunne udbredes til mange andre lande og brancher, til havs og på land, både i og uden for Arktis, til fordel for natur og miljø.

*PISUNA er forkortelse på det grønlandske navn Piniakkanik sumiiffinni nalunaarsuineq (dansk: dokumentation og forvaltning af de levende ressourcer).