Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2018 ympäristöpalkinnon saaja

Vinderen af Nordisk Råds miljøpris 2018

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2018 ympäristöpalkinnon saa grönlantilainen Attun luonnonvaraneuvosto.

Valokuvaaja
Johannes Jansson
Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2018 ympäristöpalkinnon saa grönlantilainen Attun luonnonvaraneuvosto.

Grönlannin länsirannikolla toimiva Attun luonnonvaraneuvosto saa Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon 2018. Tieto julkistettiin juuri Pohjoismaiden neuvoston palkintojenjakotilaisuudessa Oslon Oopperatalossa. Attun luonnonvaraneuvosto saa palkinnon työstä, jossa tarkkaillaan meriympäristöä ja ehdotetaan sen hoitoon liittyviä toimia. 

Palkintolautakunnan perustelu

Länsi-Grönlannissa sijaitsevan Attun alueen kalastajat ja pyytäjät ovat jo vuosia osallistuneet esikuvallisesti paikallisen luonnonvaraneuvoston toimintaan. He ovat kirjanneet luontohavaintojaan ja tarjonneet aktiivisesti huomattavaa paikallistuntemustaan muun muassa ehdottamalla uusia hoitotoimenpiteitä ja tukemalla useita tutkimushankkeita. 

Vuonna 2014 perustettu Attun luonnnonvaraneuvosto on yksi viidestä vastaavasta neuvostosta, jotka toimivat pääasiassa Grönlannissa. Neuvostot ovat osa julkista PISUNA-ohjelmaa*), joka perustettiin vuonna 2009. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa helpolla ja innovatiivisella tavalla kansalaisten osallistamista ympäristön ja elävien luonnonvarojen tarkkailuun ja hoitoon. 

PISUNA-ohjelmassa tehdyt luonnonvaraneuvostojen havainnot kuvastavat sitä, miten asukkaiden demokraattinen osallistaminen kartuttaa tietämystä meriympäristöstä, vahvistaa hoitotoimenpiteitä sekä lisää paikallisväestön vastuuta ja omistajuutta suhteessa luontoon ja ympäristöön. 

Luonnonvaraneuvostot muodostavat sosiaalisen yhteisön, joka edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä kansalaisten, tutkijoiden ja hallinnon välillä. Aloite on jo poikinut vastaavia hankkeita muun muassa Suomessa ja Venäjällä, ja tämä luontoa ja ympäristöä hyödyttävä toimintatapa on levitettävissä myös muihin maihin ja muille aloille sekä maalla ja merellä harjoitettavaan toimintaan niin Arktiksella kuin sen ulkopuolellakin.

*) PISUNA on lyhenne grönlanninkielisestä nimestä Piniakkanik sumiiffinni nalunaarsuineq, joka tarkoittaa elävien luonnonvarojen tarkkailua ja hoitoa.