Vinnare av Nordiska rådets miljöpris 2018

Vinderen af Nordisk Råds miljøpris 2018

Vinnare av Nordiska rådets miljöpris 2018: Naturresursrådet i Attu

Photographer
Johannes Jansson
Nordiska rådets miljöpris går till Naturresursrådet i Attu vid Grönlands västkust.

Det har just offentliggjorts på Nordiska rådets prisutdelning på Operan i Oslo. Naturresursrådet i Attu vid Grönlands västkust mottar priset för sin insats för att dokumentera havsmiljön och förslag på sätt att förvalta den. 

Juryns motivering

Fångstmän och fiskare i Attuområdet i västra Grönland har i ett antal år deltagit i det lokala Naturresursrådet på ett föredömligt sätt. De har dokumenterat sina observationer av naturen och aktivt delat med sig av sin omfattande lokalkunskap genom att bland annat föreslå nya förvaltningsåtgärder och bidra till en mängd forskningsprojekt. 

Naturresursrådet i Attu etablerades 2014 och är ett av fem liknande råd som är aktivast på Grönland. Råden arbetar inom ramen för det offentliga programmet PISUNA* som inrättades 2009. Programmet har som mål att förstärka medborgarnas engagemang i dokumentation och förvaltning av miljön och de levande resurserna på ett lättillgängligt och innovativt sätt. 

Naturresursrådens observationer i PISUNA visar hur demokratiskt medborgardeltagande främjar kunskapen om havsmiljön, förstärker förvaltningen och ökar lokalbefolkningens ansvar och ägarförhållande till miljö och natur. 

Naturresursråden skapar en social gemenskap som främjar dialog och samarbete mellan medborgare, vetenskap och förvaltning. Initiativet har inspirerat liknande projekt i bland annat Finland och Ryssland och kan spridas till många andra länder och branscher, till havs och på land, både i och utanför Arktis, till fördel för natur och miljö.

*PISUNA är förkortning av det grönländska namnet Piniakkanik sumiiffinni nalunaarsuineq (dokumentation och förvaltning av de levande resurserna).