Naturressourcerådet i Attu ved Grønlands vestkyst

Naturresursrådet i Attu vid Grönlands västkust
Fotograf
Naturresursrådet i Attu vid Grönlands västkust
Lokale fangere dokumenterer havmiljøet og foreslår forvaltningstiltag.

Fiskerne i Attu-området foretager observationer af naturen og foreslår tiltag og bidrager samtidig til forskningsarbejde (borgerdrevet videnskab, lokal og traditionel viden). Naturressourcerådet er et vigtigt eksempel på, hvordan man tager ansvar for naturen og naturressourcerne. Fiskernes observationer bidrager med viden om havmiljøet, bedre forvaltning og lokalt ansvar for miljøstyring. Naturressourcerådet skaber socialt fællesskab og øger vekselvirkningen mellem borgere og videnskab. Initiativet kan skaleres til andre nordiske lande (findes allerede i Finland) og globalt. Også ud fra et kommunikationsperspektiv er Naturressourcerådet et interessant initiativ.