Vinner av Nordisk råds miljøpris 2018

Vinderen af Nordisk Råds miljøpris 2018

Vinneren av Nordisk råds Miljøpris 2018: Naturresursrådet i Attu

Photographer
Johannes Jansson
Nordisk råds miljøpris går til Naturressursrådet i Attu ved Grønlands vestkyst.

Det har nettopp blitt offentliggjort under Nordisk råds prisutdeling i Operaen i Oslo. Naturressursrådet i Attu mottar prisen for sin innsats for å dokumentere havmiljøet og sine forslag til måter å forvalte det på. 

Bedømmingskomiteens begrunnelse

Fangere og fiskere i Attu-området i Vest-Grønland har i en årrekke deltatt i det lokale Naturressursrådet på forbilledlig vis. De har dokumentert sine observasjoner av naturen og aktivt bidratt med sin omfattende lokalkunnskap ved bl.a. å foreslå nye forvaltningstiltak og bidra til en rekke forskningsprosjekter.

Naturressursrådet i Attu ble etablert i 2014 og er et av 5 lignende råd som er mest aktive på Grønland. Rådene operer under det offentlige PISUNA*-programmet, som ble etablert i 2009. Programmet har som formål å styrke involvering av innbyggerne i dokumentasjon og forvaltning av miljøet og de levende ressursene på en lett tilgjengelig og innovativ måte. 

Naturressursrådenes observasjoner i PISUNA demonstrerer hvordan demokratisk involvering av innbyggerne fremmer kunnskap om havmiljøet, styrker forvaltningen og øker lokalbefolkningens ansvar og eierforhold til miljø og natur. 

Naturressursrådene skaper et sosialt fellesskap som fremmer dialog og samarbeid mellom innbyggere, vitenskap og forvaltning. Initiativet har allerede inspirert lignende prosjekter i bl.a. Finland og Russland og vil kunne spres til mange andre land og bransjer, til havs og på land, både i og utenfor Arktis, til fordel for natur og miljø.

*PISUNA er en forkortelse for det grønlandske navnet Piniakkanik sumiiffinni nalunaarsuineq (“dokumentasjon og forvaltning av levende ressurser”).