Digitalisering kan hjælpe os med at sætte fart på den grønne omstilling

16.03.21 | Nyhed
5G Autonomous bus
Fotograf
Thomas Sonne, Common Ground Media
Hvordan kan de nordiske og baltiske lande fremme den grønne genrejsning ved hjælp af digitalisering? Dette spørgsmål var øverst på dagsordenen, da de nordiske og baltiske ministre for digitalisering mødes med EU-Kommissionens ledende næstformand Margrethe Vestager.

De nordiske og baltiske lande er førende på verdensplan, når det gælder digitalisering. Vi har nogle af de mest digitaliserede offentlige sektorer, vores borgeres og arbejdsstyrkes digitale færdigheder ligger på et højt niveau, og vi har avancerede teknologiske infrastrukturer og stærke ICT-virksomheder.

Samtidig har regionen masser af grønne styrkeområder, grøn kapacitet og grønne kompetencer.  Alt dette indebærer et enormt potentiale for at løse udfordringen med at skabe en økonomiske genrejsning, som er både grøn og digitalt drevet. Det er en stor fordel, når man samarbejder om at opnå en stærk, regional økonomisk genrejsning og samtidig bidrage til, at EU skal nå målet i den europæiske grønne pagt (Green Deal) om at blive verdens første CO2-neutrale kontinent i 2050.

Den grønne omstilling skal ske i et tempo og et omfang helt uden sidestykke i historien. Vi ved, at selv frontløberne skal øge tempoet. I vores Vision 2030 er mennesker, virksomheder og samfundet i centrum for alt, hvad vi gør.

Paula Lehtomäki, generalsekretær for Nordisk Ministerråd

På deres møde den 16. marts 2021 drøftede ministrene for digitalisering og EU-Kommissionens ledende næstformand Margrethe Vestager, hvordan digital og grøn politik kan koordineres og styrke hinanden. For at indfri det fulde potentiale, der ligger i at anvende digitale teknologier til at nå vores klimamål, er vi nødt til at samarbejde om at identificere fælles udfordringer og løsninger og lære af bedste praksis i og uden for regionen.

I Norden og Baltikum bidrager digitale løsninger allerede til at sikre bedre energieffektivitet, cleantech-løsninger, smartere mobilitet og udviklingen af bæredygtig produktion for bare at nævne nogle få eksempler. Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki er overbevist om, at den nordisk-baltiske region har meget at bidrage med til EU i omstillingen til en grøn, digital fremtid.

Den grønne omstilling skal ske i et tempo og et omfang helt uden sidestykke i historien. Vi ved, at selv frontløberne skal øge tempoet. I vores Vision 2030 er mennesker, virksomheder og samfundet i centrum for alt, hvad vi gør. Vi skal udvikle og indføre ny teknologi og digitale transformationer for at skabe en mere integreret og bæredygtig region, som er grøn, konkurrencedygtig og inkluderende, siger Lehtomäki.

De nordiske og baltiske lande har opstillet tre overordnede mål for deres samarbejde om digitalisering i 2021-2024:

  1. Øge mobiliteten og integrationen i Norden og Baltikum ved at skabe en fælles platform for digitale tjenesteydelser, der rækker på tværs af landegrænser
  2. Fremme grøn økonomisk vækst og udvikling i den nordisk-baltiske region ved hjælp af datadrevet innovation og en fair dataøkonomi til effektiv deling og genbrug af data
  3. Fremme nordisk-baltisk lederskab i EU/EØS og globalt gennem en bæredygtig og inkluderende digital omstilling af vores samfund

For at støtte indfrielsen af disse mål har man udarbejdet en køreplan, som blev godkendt den 16. marts 2021 af de nordiske og baltiske ministre, der er ansvarlige for digital udvikling, herunder specifikke tiltag, der kan få digitaliseringen til at fremme den grønne omstilling.