Digitaliseringen kan få fart på det grønne skiftet

16.03.21 | Nyhet
5G Autonomous bus
Fotograf
Thomas Sonne, Common Ground Media
Hvordan kan Norden og Baltikum bruke digitalisering til å drive fram en grønn gjenstart? Dette sto øverst på dagsordenen da de nordiske og de baltiske digitaliseringsministrene møtte EU-kommisjonens visepresident Margrethe Vestager.

Landene i Norden og Baltikum er internasjonale foregangsland når det gjelder digitalisering. De offentlige sektorene våre er blant de mest digitaliserte, innbyggerne og arbeidsstokken har høy digital kompetanse, og vi har avansert teknologisk infrastruktur og sterke IKT-bedrifter.

Samtidig har regionen rikelig med grønne styrkepunkter, kapasitet og kompetanse.  Med dette utgangspunktet er det stort potensial for å gjennomføre en økonomisk gjenstart som er både grønn og digitalt drevet. Dette er en stor fordel når vi jobber sammen for en sterk regional økonomisk gjenstart og bidrar til at EU blir verdens første karbonnøytrale kontinent i 2050, slik det er lagt opp til i EUs grønne giv.

Tempoet og omfanget av det grønne skiftet som må til, savner sidestykke i historien. Vi vet at også de som er i tet, må få opp farten. I vår Visjon 2030 står mennesker, bedrifter og samfunn i sentrum for alt vi gjør.

Paula Lehtomäki, Nordisk ministerråds generalsekretær

På sitt møte 16. mars 2021 diskuterte digitaliseringsministrene og EU-kommisjonens visepresident Margrethe Vestager hvordan digital og grønn politikk kan kobles sammen for å styrke hverandre. Vi må samarbeide om å identifisere felles utfordringer og løsninger og lære av beste praksiser i hele regionen slik at vi kan utnytte det fulle potensialet som ligger i å bruke digital teknologi for å nå klimamålene våre.

I Norden og Baltikum bidrar digitale løsninger allerede til å sikre bedre energieffektivitet, cleantech-løsninger, smartere mobilitet og utvikling av bærekraftig produksjon, bare for å nevne noen eksempler. Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki er overbevist om at den nordisk-baltiske regionen har noe å tilføre EU i overgangen til et grønn digital framtid.

– Tempoet og omfanget av det grønne skiftet som må til, savner sidestykke. Vi vet at også de som er i tet, må få opp farten. I vår Visjon 2030 står mennesker, bedrifter og samfunn i sentrum for alt vi gjør. Vi må omfavne og utvikle ny teknologi og digital endring for å skape en mer integrert og bærekraftig region som er grønn, konkurransedyktig og inkluderende, sier Lehtomäki.

Norden og Baltikum har satt seg tre overordnede mål for samarbeidet om digitalisering i 2021–2024:

  1. Øke mobiliteten og integreringen i den nordisk-baltiske regionen ved å bygge et felles område for grenseoverskridende digitale tjenester
  2. Fremme grønn økonomisk vekst og utvikling i den nordisk-baltiske regionen ved hjelp av datadrevet innovasjon og rettferdig dataøkonomi for effektiv deling og gjenbruk av data.
  3. Fremme nordisk-baltisk lederskap i EU/EØS og globalt i en bærekraftig og inkluderende omstilling av samfunnene våre.

For å støtte realiseringen av disse målene er det utviklet et veikart som 16. mars ble godkjent av de nordiske og baltiske ministrene med ansvar for digital utvikling. Dette omfatter spesifikke tiltak for at digitaliseringen skal legge til rette for det grønne skiftet.