Digitalisering kan hjälpa oss att öka takten i den gröna omställningen

16.03.21 | Nyhet
5G Autonomous bus
Photographer
Thomas Sonne, Common Ground Media
Hur kan de nordiska och baltiska länderna använda digitalisering för att driva på en grön återhämtning? Detta stod högst på dagordningen när de nordiska och baltiska digitaliseringsministrarna träffade EU-kommissionens vice ordförande Margrethe Vestager.

De nordiska och baltiska länderna är internationella föregångare när det gäller digitalisering. Våra offentliga sektorer är bland de mest digitaliserade, ländernas invånare och arbetskraft har en mycket hög nivå av digitala färdigheter, vi har avancerade tekniska infrastrukturer och starka informations- och kommunikationsföretag.

Samtidigt finns det gott om gröna styrkeområden, grön kapacitet och grön kompetens i regionen.  Genom att bygga vidare på dessa finns det en enorm potential i den dubbla utmaningen att få till stånd en ekonomisk återhämtning som är både grön och digitalt driven. Detta är en stor fördel när man arbetar tillsammans för en stark regional ekonomisk återhämtning och bidrar till att EU blir världens första koldioxidneutrala kontinent 2050 i enlighet med EU:s gröna giv.

Hastigheten och omfattningen av den gröna omställning som krävs har ingen motsvarighet i historien. Vi vet att även föregångare måste öka takten. I vår Vision 2030 står människor, företag och samhälle i centrum i allt vi gör.

Paula Lehtomäki, Nordiska ministerrådets generalsekreterare

Vid sitt möte den 16 mars 2021 diskuterade digitaliseringsministrarna med EU-kommissionens vice ordförande Margrethe Vestager om hur digital och grön politik kan anpassas till att stärka varandra. Att arbeta tillsammans för att identifiera gemensamma utmaningar och lösningar och lära sig av bästa praxis i och utanför regionen kommer att vara nödvändigt för att utnyttja den fulla potentialen av att använda digital teknik för att uppnå våra klimatmål.

I Norden och Baltikum bidrar digitala lösningar redan till att säkerställa bättre energieffektivitet, miljötekniklösningar, smartare mobilitet och utveckling av hållbar produktion, bara för att nämna några exempel. Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki är övertygad om att den nordisk-baltiska regionen har något att tillföra EU i dess omställning till en grön digital framtid.

– Hastigheten och omfattningen av den gröna omställning som krävs har ingen motsvarighet i historien. Vi vet att även föregångare måste öka takten. I vår Vision 2030 står människor, företag och samhälle i centrum i allt vi gör. Vi måste omfamna och utveckla ny teknik och digitala omställningar för att skapa en mer integrerad och hållbar region som är grön, konkurrenskraftig och inkluderande, säger Lehtomäki.

De nordiska och baltiska länderna har satt upp tre övergripande mål för sitt digitaliseringssamarbete 2021–2024:

  1. Öka rörligheten och integrationen i Norden och Baltikum genom att bygga ett gemensamt område för gränsöverskridande digitala tjänster.
  2. Främja grön ekonomisk tillväxt och utveckling i den nordisk-baltiska regionen genom datadriven innovation och en rättvis dataekonomi för effektiv delning och återanvändning av data.
  3. Främja nordiskt-baltiskt ledarskap inom EU/EES och globalt genom en hållbar och inkluderande digital omställning av våra samhällen.

För att stödja förverkligandet av dessa mål har länderna tagit fram en färdplan som godkändes den 16 mars 2021 av de nordiska och baltiska ministrarna med ansvar för digital utveckling. I den ingår också särskilda åtgärder för att digitaliseringen ska kunna främja den gröna omställningen.