Digitalisaatio voi vauhdittaa vihreää kehitystä

16.03.21 | Uutinen
5G Autonomous bus
Photographer
Thomas Sonne, Common Ground Media
Miten Pohjoismaat ja Baltian maat voivat vauhdittaa vihreää elvytystä digitalisaation avulla? Tämä oli pääaiheena, kun Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatiosta vastaavat ministerit tapasivat EU-komission varapuheenjohtajan Margrethe Vestagerin.

Pohjoismaat ja Baltian maat ovat digitalisaation kansainvälisiä edelläkävijöitä: julkisen sektorin digitalisaatio on maailman huippua, kansalaisten ja työvoiman digiosaaminen on huomattavaa, tekninen infrastruktuuri on edistyksellistä, ja alueella on vahvoja ICT-yrityksiä.

Pohjolassa ja Baltiassa on myös paljon vihreitä vahvuus- ja osaamisalueita.  Näin ollen mailla on huomattavat edellytykset varmistaa talouden vihreä ja digivetoinen kasvu. Tästä on maille merkittävää hyötyä, kun ne edistävät yhdessä vahvaa alueellista elpymistä ja tukevat samalla osaltaan EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitetta, jonka mukaan Euroopasta tulee maailman ensimmäinen hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

Nyt tarvittava vihreä siirtymä on nopeudeltaan ja mittakaavaltaan ennennäkemätön, ja jopa edelläkävijöiden on kiristettävä tahtiaan. Pohjoismaiden yhteistyön Visio 2030:n keskiössä ovat ihmiset, yritykset ja yhteiskunta.

Pääsihteeri Paula Lehtomäki, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri

Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatioministerit sekä EU-komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestager keskustelivat kokouksessaan 16. maaliskuuta 2021 siitä, miten vihreän ja digitaalisen kehityksen politiikat voivat yhdistyä ja vahvistaa toisiaan. Digitekniikan täyden potentiaalin hyödyntäminen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi edellyttää sitä, että teemme yhteistyötä, jossa tunnistetaan yhteisiä haasteita ja ratkaisuja ja opitaan omista ja muiden parhaista käytännöistä.

Digiratkaisuilla kehitetään Pohjolassa ja Baltiassa jo nyt esimerkiksi energiatehokkuutta, puhdasta teknologiaa, älykästä liikkuvuutta ja kestävää tuotantoa. Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki on vakuuttunut siitä, että Pohjolalla ja Baltialla on tarjottavaa myös EU:n vihreässä siirtymässä ja digisiirtymässä.

– Nyt tarvittava vihreä siirtymä on nopeudeltaan ja mittakaavaltaan ennennäkemätön, ja jopa edelläkävijöiden on kiristettävä tahtiaan. Pohjoismaiden yhteistyön Visio 2030:n keskiössä ovat ihmiset, yritykset ja yhteiskunta. Meidän on omaksuttava ja kehitettävä uusia tekniikoita ja digitaalisen muutoksen keinoja luodaksemme entistä kestävämmän ja integroituneemman alueen, joka on vihreä, kilpailukykyinen ja osallistava, Lehtomäki sanoo.

Pohjoismaat ja Baltian maat ovat asettaneet vuosien 2021–2024 digitalisaatioyhteistyölleen kolme yleistavoitetta:

  1. Lisätään liikkuvuutta ja integraatiota Pohjolan ja Baltian alueella rakentamalla yhteinen rajat ylittävä digipalvelualue.
  2. Edistetään Pohjolan ja Baltian alueen vihreää talouskasvua ja kehitystä datavetoisella innovoinnilla sekä oikeudenmukaisella datataloudella, jotka mahdollistavat datan tehokkaan yhteis- ja uudelleenkäytön.
  3. Edistetään yhteiskuntiemme johtajuutta kestävässä ja osallistavassa digitalisaatiossa sekä EU- ja Eta-alueella että kansainvälisesti

Tavoitteiden toteuttamiseksi on laadittu etenemissuunnitelma, jonka Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatioministerit hyväksyivät 16. maaliskuuta 2021. Se sisältää erityistoimia, joilla digitalisaatiosta pyritään tekemään vihreän siirtymän mahdollistaja.