21. Sessionens afslutning

Præsident: HÖSKULDUR ÞÓRHALLSSON

Præsidenten: Vi har kommit till den sista punkten på dagordningen, som är sessionens avslutning. På inbjudan från Danmarks delegation i Nordiska rådet, föreslås att Nordiska rådets kommande ordinarie session, den 68:e sessionen, hålls vecka 44 i Köpenhamn. Det föreslås att presidiet ges mandat att fastställa vilka dagar i den aktuella veckan som sessionen ska genomföras.

Kan rådet godkänna detta?  Svaret är JA.

  • Rådet besluttede at 68. session afholdes i uge 44 i 2016

Præsidenten: Nordiska rådets 67:e session förklaras härmed avslutad. Jag önskar alla en trevlig resa hem.

Kæru vinir. Við erum komin að lokum 67. þings Norðurlandaráðs hér í Hörpu. Að baki eru góðir fundardagar þar sem margt hefur borið á góma. Ég vil byrja á því að óska Henrik Dam Kristensen og…